Operatorul radio al unei ambarcațiuni de agrement sau comercială care nu trebuie sa fie conformă SOLAS și care este dotată cu echipament de comunicații la mare distanță trebuie să aibă o calificare la un nivel standard minimal. Acest standard este GMDSS LRC (Long Range Certificate).
În consecință, toate capitolele următoare tratează teoria și practica utilizării următoarelor echipamente:
  • Radio VHF (Very High Frequency radio – Radio pe frecvență foarte mare),
  • Radio MF/HF (Medium Frequency radio/High Frequency Radio – Radio pe frecvență medie / Radio pe frecvență mare),
  • Echipament Inmarsat C
  • NAVTEX (NAVigational TELex – Telex pentru navigație),
  • EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon – Baliză radio care indică poziția unde a apărut situația de urgență),
  • SART (Search And Rescue Radar Transponder – Transponder radar de căutare și salvare)

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM