Persoana care operează echipament GMDSS, în conformitate cu convenția IMO SOLAS, trebuie să dețină un certificat de competență. Certificatele dovedesc că deținătorul are competențe (cunoștințe teoretice și abilități practice) și îi dau dreptul de a opera echipamente GMDSS. În sectorul maritim, operatorii pot deține unul dintre următoarele certificate radio:
  • GOC (Certificatul de operator general – General Operator’s Certificate): necesar pe navele SOLAS care operează și în afara zonei maritime A1 a GMDSS
  • ROC (Certificat de operator restricționat – Restricted Operator’s Certificate): necesar pe navele SOLAS care funcționează numai în zona maritimă A1 a GMDSS
  • LRC (Certificat de operator radio pentru ambarcațiuni de agrement în serviciile mobil maritim și mobil maritim prin satelit – Long Range Certificate): necesar pe navele care nu sunt SOLAS și care operează și în afara zonei maritime A1 a GMDSS
  • SRC (Certificat de operator radio pentru distanță scurtă – Short Range Certificate): necesar pe navele care nu sunt SOLAS și care operează numai în zona maritimă A1 a GMDSS
  • VHF (Certificat de operator restricționat – Restricted radiotelephone operatorțs certificate (VHF)) un certificat similar cu SRC care dă doar sreptul de a opera un radio VHF DSC – în unele țări nu este recunoscut.
Certificatele sunt emise de agențiile naționale (în majoritatea țărilor de către Administrațiile de Telecomunicații), pe baza examinării. Examinarea (detalii, abilități practice și teorie) poate varia între țări. Certificatele sunt eliberate fără limită de timp, cu excepția certificatelor mai mari (GOC, ROC), care sunt necesare pe navele SOLAS care au nevoie de reîmprospătare periodică. În România este eliberat certificatul LRC cu valabilitate de 5 ani. Este în vigoare obligativitatea de a urma un curs de pregătire înainte de examinare.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM