V pomorski radijski komunikacijski opremi se varovalke zelo pogosto uporabljajo. Varovalka je zaščita pred prevelikim tokom. Varovalke prepuščajo tokove do vrednosti, zapisane na ohišju, vendar pa tokokrog prekinejo ob kratkem stiku ali preobremenitvi, da tako preprečimo škodo na radijski opremi.
fuse
Vzorec varovalke

Poznamo "hitre" in "počasne" varovalke ter varovalke s "časovno zakasnitvijo". "Hitre" varovalke se odzovejo takoj, ko je tok prevelik. "Počasna" varovalka se bo odzvala kasnje. Varovalka s "časovno zakasnitvijo" se bo odzvala še počasneje.

Na varovalki lahko odkrijemo nekaj oznak, na primer:
  • F 5A/60V pomeni, da gre za "hitro" varovalko (F..fast), največji tok 5A, največja dovoljena napetost 60V.
  • S 100mA/250V pomeni, da gre za "počasno" varovalko (S..slow), največji tok 100mA, največja dovoljena napetost 250V.
  • T 400mA/250V pomeni, da gre za varovalko s "časovno zakasnitvijo" (T..timed), največji tok 400mA, največja dovoljena napetost 250V.

Če varovalka prekine tokokrog, moramo pred njeno zamenjavo poskusiti najti vzrok tega izklopa. Varovalko moramo zamenjati z varovalko enake vrste (F/S/T) in vrednosti.

Če nimamo rezervne varovalke enake vrednosti, lahko uporabimo eno z "nižjo vrednostjo", dokler je ne bomo mogli nadomestiti z varovalko enake vrednosti. Ne smemo pa uporabiti varovalke z "višjo vrednostjo", saj lahko višji tok poškoduje opremo.

Ko oprema zahteva "hitro" varovalko, se ta ne sme nadomestiti s "počasno" (enake vrednosti). V tem primeru kratko obdobje prevelikega toka lahko poškoduje vašo radijsko opremo.

Zamenjava "počasne" varovalke s "hitro" varovalko (enake vrednosti) povzroča takojšen izklop na novo vstavljene varovalke.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM