Napolnjenost baterij (sekundarne celice) je treba redno preskušati. GMDSS predpisi določajo, da mora biti napetost vseh sekundarnih baterij odčitana in evidentirana vsak dan. V primeru svinčenih baterij je treba meriti specifično gostoto elektrolitov in jo beležiti vsak mesec.

Posadka mora poznati vsebino baterij (iz primarnih členov), redno spremljati morebitno uhajanje tekočin in jih nadomeščati v skladu z datumi, ki jih navajajo proizvajalci. Rezervni deli morajo biti na krovu.

Zamenjava baterij

Baterije morajo biti pravilno povezane v tokokrog. Pozitivne sponke baterij morajo biti povezane s pozitivnimi konektorji opreme in negativne sponke morajo biti povezane z negativnimi konektorji opreme.

Povezovanje v napačno smer lahko poškoduje tako baterijo kot opremo.

Polnjenje baterij (iz sekundarnih členov)

Baterije se polnijo v skladu s priporočili proizvajalca.

Pri polnjenju baterij je treba upoštevati tudi pravilno polariteto. Pri povezovanju s prenosnim polnilnikom mora rdeči ali pozitivni vod polnilnika biti vezan na pozitivno sponko in črni ali negativni vod polnilnika na negativno sponko. Povezovanje v napačni smeri lahko poškoduje baterijo in lahko celo povzroči eksplozijo.

Priporočila za rokovanje z baterijami in njihovo vzdrževanje

 • Baterije morajo biti čiste in suhe.
 • Baterije je treba hraniti v posebnih zabojih za akumulatorje, ki preprečijo razlitje v vseh okoliščinah.

Velja samo za nize iz sekundarnih členov:
 • Ležišča baterij morajo biti ustrezno zavarovana, saj so baterije težke in so lahko nevarne za posadko in plovilo, če pride do razlitja ali drugih poškodb.
 • Redno se preverja, da ni znakov korozije na baterijah ali v njihovi okolici.
 • Vrhnja ploskev baterij in sponke morajo biti vedno čisti. To prepreči energijske izgube med sponkami in ozemljenim ležiščem baterije.
 • Akumulatorske baterije so lahko zaščitene pred korozijo s tanko plastjo vazelina.
 • Na plovilih se baterije običajno hranijo na dnu plovila, vendar jih to naredi za zelo ranljive v primeru poplavitve prostora ali požara. Zato jih lahko namestimo tudi višje dele plovila, kjer so bolj na varnem.

Samo za svinčene akumulatorje (iz sekundarnih členov):
 • Svinčene akumulatorje je treba hraniti v zato namenjenih zabojih za akumulatorje, ki omogočajo izhod vnetljivemu plinu vodiku, vendar ne omogočajo vdora morske vode.
 • Redno je treba preverjati nivo elektrolita. Pri dopolnjevanju elektrolitov je treba uporabiti samo destilirano vodo, ker dodane nečistoče drastično skrajšajo življenjsko dobo baterije.
 • Med polnjenjem akumulatorja uhaja vodik, zato je treba področje dobro prezračevati, posadka pa ne sme kaditi v bližini.
 • Posebej je treba paziti pri ravnanju s žveplovo kislino, ki se uporablja kot elektrolit. Ko rokujemo z njimi, je smiselno nositi gumijaste rokavice, stara oblačila in zaščitna očala.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM