Ker je SART transponder naprava za varnost, je treba redno preverjati njeno delovanje vsaj enkrat na mesec kot sledi.

  1. Vizualno preglejte ohišje.
  2. Če je SART shranjen na izpostavljenem položaju, je redno čiščenje priporočljivo.
  3. Če je SART opremljen s posebno palico, preverite, če je uporabna.
  4. Preverite, ča je vrvica za privezovanje shranjena v paketu in čvrsto pritrjena na SART.
  5. Preverite, ali je rok trajanja baterije dovolj dolg za pokrivanje predvidenih naslednjih potovanj.
  6. Opravite standardni notranji test SART transponderja. Držite stikalo SART v položaju za test (način za to je odvisen od modela SART transponderja) za ne več kot 10 sekund vsaj 15 m daleč od antene tricentimetrskega radarja. SART mora oddajati ustrezno zvočno in svetlobno opozorilo (odvisno od modela SART transponderja). Na zaslonu tricentimetrskega radarja na plovilu se morajo pojaviti koncentrični krogi, ki pokrivajo celoten radarski zaslon. Po končanem preskušanju nastavite SART v položaj SAFE/OFF (način je odvisen od modela SART transponderja). Test SART transponderja je pravilno delovanje z majhno izhodno močjo, ki zagotavlja zgolj omejen doseg.

SART test

Primer preklopa SART transponderja v položaju za test (premaknite jeziček na položaj "odkleni" (unlock), nato pritisnite gumb za dalj časa, dokler test ni končan).

Servisiranje

Če SART ne deluje pravilno na kateremkoli rednih mesečnih pregledov, ga je treba vrniti dobavitelju ali dati na pooblaščeni servis.

Če je rok trajanja baterije potekel, morate SART vrniti pooblaščenemu servisu za menjavo baterije. To se lahko opravi na krovu, če rok trajanja zapade v kratkem ali je pravkar potekel.

Če ste SART uporabili v primeru stiske, ga morate dati na pooblaščeni servis zaradi menjave baterije.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM