• Če je SART spravljen na plovilu, ga v primeru stiske vzemite iz nosilca, običajno vgrajenega v notranjosti plovila, in ga v primeru zapustitve plovila vzemite v rešilni splav.
 • SART vključite (način je odvisen od modela SART). Ko je vklopljen, mora na SART transponderju svetiti ustrezna lučka (odvisno od modela SART).

SART activation

Primer vklopa SART transponderja - premaknite gumb na položaj "odkleni" (unlock), nato pa odstranite zatič tako, da ga povlečete navzdol.

 • Če na splavu ni posebnega nastavka za SART ali če podporni stebriček na splavu ni najmanj 1 m nad morjem, potem SART montirajte v notranjosti, tako da ga z vrvico pritrdite na podporni trak, tako da visi. Če je SART montiran zunaj, ga nataknite na poseben nastavek (v tem primeru mora biti vrvica zavezana na rešilni splav, da transponderja ne izgubimo, če pade v vodo).
 • Zagotoviti je potrebno, da SART transponderja ne ovirajo kovinski predmeti ali radarski reflektorji, ker zmanjšujejo učinkovitost.
 • Če je SART pritrjen na nastavek, občasno preverjajte, ali je še vedno v navpičnem položaju.
 • Ko SART zazna radarske signale in začne dajati ustrezno zvočno in svetlobno indikacijo (odvisno od modela SART), morate poskusiti pomagati reševalcem z uporabo vseh možnih radjskih, vizualnih, glasovnih in ostalih komunikacijskih tehnik, kot so:
  • na ročnem VHF pojdite na VHF CH 16 in s pritiskom na stikalo oddajte "Mayday" sporočilo, da vzpostavite stik s SAR enoto,
  • uporabite dimne signalne bakle oranžne barve za uporabo ob dnevni svetlobi in rdeče rakete za uporabo ponoči (uporaba raket je prepovedana, če so v neposredni bližini helikopterji),
  • če ste v radijskem stiku z enoto SAR, izklopite SART in nastavite svoj radar reflektor v skladu z navodili On-scene koordinatorja SAR enot.

OPOZORILO

SART je dovoljeno uporabljati le v nujnih primerih, to je v primerih resne in grozeče nevarnosti.

PREKLIC LAŽNEGA ALARMA

 • Takoj izklopite SART.
 • Oddajte DSC signal za varnost na VHF CH 70.
 • Na VHF CH 16 oddajte govorno sporočilo vsem ladjam z navedbo vaše identifikacije in položaja ter s sporočilom, v katerem poveste, da želite preklicati lažni preplah (SART signal), ki je bil poslan po pomoti.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM