SART (Search and Rescue [Radar] Transponder - radarski transponder za iskanje in reševanje) je prenosna naprava, ki se uporablja kot dopolnilo drugim načinom sporočanja stiske. SART omogoča katerikoli ladji/helikopterju/letalu v okolici, da locira preživele s pomočjo lastnega radarskega sistema.

SART vzamemo s seboj na rešilni splav, ko v stiski zapustimo plovilo. Postavimo ga vsaj na nadmorsko višino 1m in ga vklopimo, s čimer ga postavimo v način pripravljenosti. To omogoča SART transponderju zaznavanje signala X-band radarja plovila/helikopterja/letala v operaciji iskanja in reševanja. Ob tem SART preživelim v rešilnem splavu oddaja ustrezen svetlobni signal (odvisen je od modela transponderja).

SIMRAD SA50SIMRAD SA50 SART

SART transponder

Ko SART zazna signal X-band radarja (9.2 - 9.5 GHz) plovila/helikopterja/letala, ki pluje oziroma leti mimo, se SART preklopi v oddajni način in začne oddajati poseben signal. Ob tem SART preživelim v rešilnem splavu oddaja ustrezen zvočni in svetlobni signal (odvisen je od modela transponderja).

Poseben signal, ki ga oddaja SART, zaznajo plovila/helikopterji/letala preko svojega lastnega X-band radarja, na katerem se pojavi značilni vzorec linije dvanajstih pik/lokov/krogov v enakomernem razmaku. Značilni vzorec nakazuje smer, v kateri je SART, pri čemer središče radarske slike predstavlja lokacijo plovila/helikoptera/letala, najbližja pika središču pa lokacijo SART transponderja.

Sart signal on the radar

Značilni vzorec, ki ga na zaslonu X-band radarja povroči oddajanje SART transponderja

Signal, ki je zaradi delovanja SART transponderja nastal na zaslonu X-band radarja, je odvisen od razdalje med SART transponderjem (položaj B) in ladjo/helikopterjem/letalom (položaj A).

SART pattern

Ko je ladja/helikopter/letalo še vedno več kot 1 NM oddaljena od SART transponderja, se pojavi črta iz dvanajstih enakomernih pik.


SART pattern

Kot ladja/helikopter/letalo prispe na manj kot 1 NM od SART transponderja, se pike spremenijo v loke.


SART pattern

Ko ladja/helikopter/letalo pride na lokacijo SART transponderja, se loki povečajo v kroge.Preverite vzorec, nastal s pojavo SART transponderja na X-band radarju, ki je odvisen od razdalje med X-band radarjem (plovila) na položaju (A) in položajem SART transponderja (B)


Preverite vzorec, ki je nastal s pojavo SART transponderja na X-band radarju, ki je odvisen od razdalje med X-band radarjem (helikopter) na položaju (A) in položajem SART-a (B)


Kako ukrepati v primeru sprejema signala s SART transponderja

V primeru, da na svojem X-band radarju opazite vzorec, značilen za oddajanje SART transponderja, morate:

  • čimprej obvestiti najbližji MRCC ali obalno postajo (MRCC bo nadzoroval akcijo iskanja in reševanja in bo dal ustrezna navodila),
  • poskusiti kontaktirati preživele s pomočjo VHF radijske postaje preko VHF CH 16 (preživeli imajo lahko s seboj ročno VHF radijsko postajo),
  • poskusiti vizualno locirati SART (če je možno),
  • poskusiti poiskati rešilni splav na lokaciji transponderja SART (če je možno).

Pravilna namestitev SART transponderja

Da bi dosegli največjo območje zaznave SART transponderja, ga je treba namestiti vertikalno najmanj 1 m nad morjem. Povečanje višine SART transponderja bo povečalo doseg zaznave. To pa zato, ker se radarski valovi prenašajo preko direktnega signala.

Poleg tega SART ne sme biti oviran s kovinskimi predmeti ali napihljivimi radarskimi reflektorji.

Če je SART nameščen najmanj 1 m nad morjem in je antena na plovilu z X-band radarjem na 15 m nadmorske višine, je zaznavnost v dosegu 5 NM. Ta se lahko znatno poveča na približno 40 NM, če na primer helikopter ali letalo leti na višini 1000 m ali več.

SART običajno dobite s teleskopsko palico, ki omogoča nastavitev vsaj 1 m nad morjem (zunanja montaža). SART je mogoče namestiti z vrvico tudi znotraj rešilnega splava (notranja montaža).

Poleg tega vrvica, ki je priložena SART transponderju, omogoča, da se priveže na rešilni splav, da se tako onemogoči izgubo v slučaju padca SART transponderja v vodo.

SART Mounting

Namestitev SART transponderja: 1 - Notranja montaža, 2 - Zunanja montaža

Hramba SART transponderja

SART je lahko spravljen na rešilnem splavu, vendar je bolj pogosto nameščen na dostopnem mestu na plovilu, od koder ga je mogoče brez težav prenesti na rešilni splav v slučaju zapuščanja plovila, na primer poleg izhoda v sili ali na poveljniškem mostu plovila.


SART mora biti označen z IMO znakom, ki kaže njegovo lokacijo.

IMO SART Safety sign

IMO oznaka SART transponderja


SART mora biti nameščen vsaj 1 m od vseh magnetnih virov, kot so kompas plovila ali stereo zvočniki in ne sme biti nameščen v pasu delovanja radarja plovila.

Zahteve SOLAS konvencije

SOLAS plovila z nosilnostjo manjšo od 500 GRT morajo imeti en SART transponder, vsa tovorna in potniška plovila z nosilnostjo večjo od 500 GRT morajo imeti dva SART transponderja, trajekti pa morajo imeti en SART transponder na vsake štiri rešilne splave. SART transponderji morajo biti opremljeni z baterijo, ki omogoča vsaj 96 ur delovanja v stanju pripravljenosti in vsaj 8 ur nenehnega delovanja v oddajnem načinu.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM