COSPAS-SARSAT (COSPAS: Space System for the Search of Vessels in Distress, SARSAT: Search And Rescue Satellite-Aided Tracking ) je SAR (Search and Rescue) sistem, ki uporablja tako satelite v polarni orbiti kakor tudi geostacionarne satelite, ki zagotavljajo opozarjanje na stisko, njeno lociranje ter dajanje ustreznih informacij SAR službam za letalstvo, pomorstvo ter uporabnikom na kopnem. Trenutno imamo tri vrste signalov za stisko, ki jih sistem uporablja:

  • EPIRB - Emergency Position Indicating Radio Beacon (v pomorstvu).
  • ELT - Emergency Locator Transmitter (letalstvo).
  • PLB - Personal Locator Beacon(na kopnem).

Ti signali so poslani preko radijskih signalov na 406 MHz, ki se odkrivajo s COSPAS-SARSAT sateliti v polarni orbiti kakor tudi z geostacionarnimi sateliti. Informacija je poslana skupaj z lokacijo in identifikacijo plovila v stiski preko LUT (Local User Terminals) na kopnem in MCC (Mission Control Centres) na ustrezen MRCC (Maritime Rescue Coordination Center), ki usklajuje vse aktivnosti SAR v regiji, kjer je prišlo do SAR nezgode.

COSPAS-SARSAT vesoljski segment

COSPAS-SARSAT sistem nudi SAR storitve preko satelitov v spodnji zemeljski orbiti (LEOSAR) in z geostacionarnimi zemeljskimi sateliti (GEOSAR).

LEOSAR and GEOSAR satellites

LEOSAR in GEOSAR sateliti v sistemu COSPAS-SARSAT

LEOSAR

Konfiguracija sistema LEOSAR vsebuje 4 satelite, 2 COSPAS (Rusija) in 2 SARSAT (ZDA, Kanada in Francija), v orbiti, ki poteka v bližini severnega in južnega pola, z orbitalno periodo približno 120 minut. Tirnice teh satelitov poskrbijo za pregled nad celotno površino Zemlje. Sateliti pregledujejo površino Zemlje v več kot 6000 km širokem pasu in dajo takojšnje vidno polje ali pokritost (kot cona osvetlitve pri svetilki) glede na velikost celine.

LEOSAR sattelite path

Pot satelitov LEOSAR in pokritost


Pokritost ni zvezna zaradi orbitalne periode satelita. Glede na lastnosti polarnih orbit je lahko čakalna dobe za odkrivanje stiske večja v območjih ob ekvatorju kot na višjih širinah, v povprečju pa znaša 45 minut.

Ko LEOSAR sistem zazna klic v stiski, izračuna kraj stiske z uporabo Dopplerjevega efekta. Dopplerjev efekt temelji na načelu, da je frekvenca oddajnika stiske "slišna" s satelitom in upošteva relativno hitrost satelita glede na oddajnik. S spremljanjem spremembe frekvence signala oddajnika in poznavanjem natančnega položaja satelita sistem LEOSAR lahko izračuna lokacijo oddajnika z natančnostjo 5-10 km.

GEOSAR

Konfiguracija sistem GEOSAR vsebuje 4 geostacionarne satelite, ki so približno 36.000 km nad ekvatorjem na različnih geografskih dolžinah in skupaj zagotavljajo pokritost celotne zemeljske površine enakomerno med 70 stopinjami severno in 70 stopinjami južno.

GEOSAR satellite coverage map

GEOSAR območja pokritosti


V nasprotju z LEOSAR sateliti GEOSAR sateliti zagotavljajo stalno pokritost večjega dela Zemlje med 70 stopinjami severno in 70 stopinjami južno s skoraj takojšnjo zmogljivostjo opozarjanja, vendar pa ne morejo določiti lokacije stiske, ker so glede na Zemljo na istem položaju in zato ne morejo uporabiti Dopplerjevega efekta. Tako mora biti lokacija dogodka v stiski bodisi:

• pridobljena preko oddajnika z vgrajenim notranjim ali zunanjim sistemom za določanje položaja (na primer GPS ali GLONASS) ter vkodiranim v sporočilo ali
• izvedena, z možnimi zamudami, s pomočjo LEOSAR sistema.

Primerjava LEOSAR in GEOSAR zmogljivosti
LEOSAR

GEOSAR

Informacije o lokaciji

uporaba Dopplerjevega efekta
na voljo samo, če je vkodirana v oddajno sporočilo

Točnost lokacije

+/- 5 km
če se jo pridobi prek GPS: 10 m

Področje pokritosti

celotna površina Zemlje večji del Zemlje med 70o severno in 70o južno

Odkrivanje stiske

čakalna doba je v povprečju 45 minut
takojšnje


Sedaj so na voljo EPIRB boje s sposobnostjo uporabe kombiniranega sistema in imajo že vgrajen GPS za določanje položaja. To omogoča takojšnje odkrivanje stiske z vključeno informacijo o lokaciji, tako da se lahko SAR operacija začne takoj.

COSPAS-SARSAT zemeljski del

LUT - Lokalni uporabniški terminal

LEOLUT in GEOLUT so zemeljske postaje za prejemanje in obdelavo klicev v stiski prejetih od EPIRB boj na 406 MHz ter posredovanje informacij o stiski, ki obsegajo vrsto nezgode, identifikacijo, položaj in čas po UTC do MCC (Mission Control Centre).

MCC - Nadzorni centri

Njihov glavni namen in naloga je, da posredujejo informacije klica v sili, ki ga oddaja EPIRB boja, ustreznim MRCC, ki usklajujejo uporabo SAR enot v SAR regiji, kjer je prišlo do nezgode.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM