Sprejem MSI preko sistema Inmarsat EGC je odvisen od nekaterih nastavitev, ki so lahko v terminalu Inmarsat C. Te nastavitve je treba nastaviti z Inmarsatovo programsko opremo na zaslonu terminala. Delovanju terminala Inmarsat C je pojasnjeno v poglavju Inmarsat. Naslednje dejavnike, s katerimi lahko vplivamo na prejemanje sporočil, je treba programirati/spremeniti s pomočjo programske opreme Inmarsat:
  • položaj in čas zadnje posodobitve položaja,
  • satelit, na katerega se želimo "prijaviti",
  • programiranje terminala v zvezi z izbrano vrsto sporočil,
  • programiranje terminala v zvezi z izbranim obalnim območjem (če je primerno),
  • programiranje terminala v zvezi z izbrano in dodatno NAVAREA.

EGC MSI se pošilja na geografska območja po vsem svetu, ki se imenujejo NAVAREA in METAREA. V vsakem NAVAREA je en koordinator, odgovoren za zbiranje vseh MSI informacij in koordinacijo prenosa ob določenem času. Prenos bo potekal v določeni NAVAREA. Prejemni terminal izračuna, glede na podatke o položaju, ki so na voljo v terminalu, če ti ustrezajo trenutni NAVAREA. Po potrebi se prikažejo dodatne informacije.

Za prenos MSI na določeno NAVAREA se ne uporabljajo vsi sateliti (npr. NAVAREA III, ki obsega Sredozemlje, ne pokriva POR, to je satelit, ki pokriva Tihi ocean). Zato je pomembno, da se "prijavite“ na ustrezni satelit za ta sprejem. Informacije so na voljo v ALRS Vol.5 (glej priloge, Mapa pokritosti Inmarsat satelitov in NAVAREA ter razpored prenosa EGC sporočil).

Tako kot na NAVTEX-u je možno na terminalu Inmarsat izbrati vrste sporočil, ki jih želite prejemati (glej sliko spodaj). Vrste sporočil, ki jih ne izberemo, se ne bodo prikazale po prejemu. Nekaterih vrst sporočil ni mogoče "neizbrati", to so npr. navigacijska opozorila, meteorološka opozorila in SAR sporočila.

EGC setup menu
Slika zaslona terminala, ki prikazuje možnost izbire EGC vrst sporočil

V nekaterih obalnih območjih sistem NAVTEX ni na voljo (npr. Avstralija). Na teh področjih lahko uporabite sistem EGC za prenos MSI. Če želite omejiti velikost območja, je mogoče določiti obalno območje znotraj NAVAREA.
Ta obalna območja lahko izberemo na terminalu. Samo sporočilo o izbranem obalnem območju se bo pokazalo po prejemu.

navarea
Zemljevid, ki prikazuje primer uporabe obalnih območij v okviru sistema SafetyNET

Ker je terminal izračunal, katere prejete informacije so pomembne v zvezi z vašim položajem, se lahko zgodi, da ne boste videli ustreznih informacij, ker niste v tisti NAVAREA (tudi če ste zelo blizu njene meje). Zato je možno izbrati dodatno NAVAREA. Morate vedeti, da morajo biti informacije posredovane preko satelita, na katerega ste prijavljeni za dobivanje MSI, sicer se morate prijaviti na tem satelitu za kratek čas (to je odvisno od razporeda prenosa). Ne pozabite se prijaviti nazaj na ustrezni satelit po prejetju MSI.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM