EGC storitev je del sistema GMDSS za posredovanje informacij o pomorski varnosti (MSI) v območju, kjer NAVTEX storitev ni na voljo. Ta sporočila so lahko na primer navigacijska opozorila, meteorološka opozorila, vremenske napovedi ter sporočila v zvezi z iskanjem in reševanjem. Storitev EGC za oddajanje sporočil uporablja Inmarsat C sistem. EGC storitev se uporablja za pošiljanje sporočil določeni skupini ladij ali ladjam v določenem območju preko satelitov Inmarsat.

Za sprejem EGC sporočil se uporablja Inmarsat C terminal. Tiskalnik je priključen na ta terminal za tiskanje prejetih sporočil. Ta sporočila bodo tudi shranjena v „log“ datoteko na terminalu in se lahko prikažejo na zaslonu terminala. Za uporabo terminala Inmarsat C glejte poglavje Inmarsat.

EGC sporočila lahko razdelimo v dve kategoriji, poznani kot:


SafetyNET in FleetNET bosta razloženi v naslednjih poglavjih.

egc
Osnovni koncept EGC storitev SafetyNET in FleetNET.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM