Izbere se lahko tudi najvišja delež napak (prag) v sporočilih, ki so prikazana/natisnjena. Če sporočilo presega mejni prag deleža napak, se ne prikaže oziroma natisne. Prag je običajno nastavljen na okoli 30 %.

Vaja na simulatorju NAVTEX

Pojdite na Setup Mode -> NAVTEX View -> Options page in se premaknite v Error Treshold Setting in pritiskajte tipko desno/levo, da spremenite nastavitev.
Spreminjanje praga deleža napak na 30 %