CRS identifikator se lahko uporabi za več kot eno CRS, saj lahko katerakoli od 21-ih NAVAREA vključuje 25 različnih identifikacijskih oznak (od A do Ž), ki oddajajo mednarodni in nacionalni NAVTEX. Poleg tega pa sporočila v NAVTEX formatu ne vključujejo imen CRS temveč le CRS identifikator. To pomeni, da mora imeti NAVTEX integrirane baze podatkov, ki obsegajo vsa imena CRS, njihove podatke in številko NAVAREA ter vsako delovno frekvenco posebej. Vsako prejeto sporočilo je običajno povezano z začetkom iz podatkovne baze, ki temelji na ročni nastavitvi CRS postaj. To pomeni, da mora vsak identifikator CRS imeti vnešeno ime CRS, sicer bo ime CRS v sporočilu prikazano napačno ali ga ne bo. Ker se CRS postaje spreminjajo (od časa do časa se pojavijo nekatere nove, nekatere se pa ukinejo), je treba omenjene baze občasno ročno posodobiti.

Napačno ime CRS ne vpliva na glavne funkcije sprejemnika NAVTEX.

Vaja na simulatorju NAVTEX

Nastavitve postaj so na voljo v Setup Mode -> NAVTEX View -> 490 Names Page and Setup Mode -> NAVTEX View -> 518 Names Page. Tu so imena postaj prikazana na filtru postaje in v glavi NAVTEX sporočil .
Nastavitev izbora imenika postaj omogoča uporabniku izbiro med GPS in ročnim izborom postaje. Če želite spremeniti nastavitve, pojdite s tipko desno/levo na izbrano postajo.
  • Če je na sprejemniku NAVTEX nastavljen GPS, bo sprejemnik izbral trenutno najbližjo CRS, a na isti NAVAREA.
  • Če je izbran ročni vnos, potem lahko uporabnik ročno izbere ime CRS. Vstavitev napačne CRS (na primer Long Beach (Q) od NAVAREA XII namesto Split (Q) od NAVAREA III) povzroči samo prikaz napačnega imena CRS v prejetem sporočilu identifikatorja CRS Q. Če želite spremeniti nastavitev kateregakoli identifikatorja CRS, pojdite nanj z desno/levo tipko.Preklopite Station Name Selection iz GPS na ročno za frekvenco 518 kHz in postavite CRS identifikator Q na Malin Head CG, R na Rim (Rome) in U na nobeno postajo - po tem bodo glave sporočil ustrezno spremenjene


Station Database Setup (na voljo v Setup Mode -> NAVTEX View -> 490 Names Page-> Station Database in Setup Mode -> NAVTEX View -> 518 Names Page -> Station Database) se uporablja za spremembo baze podatkov CRS postaj. Stran Station Database Page je razdeljena na dve polovici. Zgornja polovica kaže seznam vseh CRS in se po njem lahko pomikamo. Spodnja polovica prikazuje podatke o trenutni CRS, izbrani iz seznama postaj.

Urejanje obstoječe postaje:
Izberite postajo, ki jo želite urediti (uporabite tipko levo/desno za skok med črkami postaj v bazi podatkov). Pritisnite tipko EDIT, da uredite podrobnosti postaje na dnu zaslona. Morda boste morali skozi vse podatke, preden pridete do nje. Pri urejanju imena postaje uporabite tipko levo/desno, da spremenite črke. Uporabite tipko NEXT, da potrdite sedanjo črko, in premaknite kazalec desno naprej na naslednjo črko. Uporabite BACKSPACE tipko za brisanje trenutne črke, s tem premaknete kazalec levo. Pri urejanju polj geografske širine in dolžine uporabite tipko NEXT, da izberete stopinje, minute ali kardinalni del položaja. Uporabite tipko levo/desno za spremembo. Ko končate z vnosom podatkov, pritisnite tipko SAVE za shranjevanje in ažuriranje baze podatkov ali tipko CANCEL za preklic spremembe.

Vnos nove postaje:
Pritisnite tipko NEW za nov vnos v bazo podatkov. Postopki za vnos nove postaje so enaki tistim, ki so opisani zgoraj za urejanje obstoječe postaje. Ko končate z vnosom podatkov, pritisnite tipko SAVE ali CANCEL.

Brisanje postaje:

Izberite postajo, ki jo želite urediti (uporabite levo/desno navigacijsko tipko za skok med črko postaj v bazi podatkov). Izbrišite s tipko DELETE. Za potrditev ali preklic brisanja pritisnite tipko CONFIRM ali CANCEL.
Sprememba Miami CRS v bazi podatkov 518 kHz postaje in brisanje CRS Bushehr iz iste baze podatkov