Poznamo sprejemnike, ki lahko naenkrat uporabljajo le eno frekvenco (single receiver), in take, ki lahko sprejemajo na dveh (dual receiver). Pri prvih najprej preklopite na frekvenco 490 kHz za sprejem sporočila (ob načrtovanem času prenosa) in nato preklopite nazaj na 518 kHz, ko ste prejeli sporočilo. Na dual sprejemniku lahko sprejemate na obeh frekvencah: 518 kHz in 490 kHz, vendar se lahko ena od njiju ali celo obe izpusti, če izberete tako nastavitev.

Vaja na simulatorju NAVTEX

Simulator simulira dvo-frekvenčni sprejemnik, vendar se tako privzete nastavitve za sprejemanje obeh frekvenc lahko spremenijo. Pojdite na Setup Mode -> NAVTEX View -> Options page, s smernikom pojdite na NAVTEX Frequency setting in pritiskajte tipko desno/levo, da spremenite nastavitev.Nastavitev sprejemnika NAVTEX na sprejemanje le frekvence 518 kHz