NAVTEX obalne postaje so del WWNWS (World Wide Navigational Warning Service). WWNWS je globalna koordinacijska služba, ki skrbi za objavo navigacijskih opozoril. V GMDSS področjih plovbe A1 in A2 se ta opozorila oddajajo preko sistema NAVTEX, izven teh dveh področij plovbe pa preko sistema SafetyNET.

WWNWS deli oceane na 16 geografskih področij plovbe, ki jih imenujemo NAVAREA (NAVigational AREA). Označene so z rimskimi številkami. Vključujejo NAVTEX obalne postaje, ki se identificirajo z eno izmed črk abecede od A do Z.

NAVAREAs
Meje NAVAREA področij WWNWS službe

Za zbiranje in posredovanje MSI obvestil znotraj posameznega področja NAVAREA skrbi poseben organ določene države, ki se imenuje NAVAREA koordinator.

NAVAREA

NAVAREA koordinator

I

Velika Britanija

II

Francija

III

Španija

IV

ZDA (E)

V

Brazilija

VI

Argentina

VII

Južna Afrika

VIII

Indija

IX

Pakistan

X

Australija

XI

Japonska

XII

ZDA (W)

XIII

Rusija

XIV

Nova Zelandija

XV

Čile

XVI

Peru

XVII

Kanada

XVIII

Kanada

XIX

Norveška

XX

Ruska federacija

XXI

Ruska federacija

NAVAREA koordinatorji


Podrobnosti v zvezi z NAVAREA koordinatorji lahko najdete v ALRS 5. knjiga.

NAVAREA world map
NAVAREA pokritje

WWNWS obsega tri stopnje opozoril:
  • NAVAREA opozorila: izdaja jih NAVAREA koordinator in vsebujejo informacije, ki jih potrebujejo pomorščaki za varno plovbo po oceanih. Večinoma se nanašajo na glavne poti plovbe in obalna področja znotraj področij plovbe A3 in A4 in se jih zato oddaja preko satelitskega sistema SafetyNET in ne preko sistema NAVTEX.
  • OBALNA opozorila: tudi ta opozorila izdaja nacionalni koordinator. Vsebujejo informacije, ki jih potrebujejo plovila za varno plovbo v oddaljenosti do 400 NM od NAVTEX obalne postaje oziroma glede na dogovorjeno mejo področja NAVAREA.
  • LOKALNA opozorila: ta opozorila izdaja lokalni koordinator, npr. pristanišče ali luka. Opozorila vsebujejo informacije, ki so potrebne za varno plovbo v pristanišču ali v priobalnih vodah, ki jih plovila na odprtem morju ne potrebujejo.

Za vremenska opozorila je vsaka NAVAREA razdeljena na pod-METAREA , ki so običajno razdeljene na morska območja, ki uporabljajo za vremensko napoved INMARSAT-C (EGC), NAVTEX, VHF, MF/HF SSB ali SSB radio. Načeloma morsko območje ni razdeljeno med dvema ali več METAREA. Imena morskih območij, kolikor je to mogoče, se nanašajo na znane geografske lokacije. Nekatere države (npr. Italija) še vedno uporabljajo svoja imena za svoje morsko območje, ko uporabljajo lokalni NAVTEX, VHF ali MF.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM