Navtex receiver NAV 6

NAVTEX sprejemnik

Oddano MSI obvestilo sprejme NAVTEX sprejemnik, ki je sestavljen iz:
  • radijskega sprejemnika, ki je fiksno nastavljen na NAVTEX frekvence (lahko je enofrekvenčni ali dvofrekvenčni - dvofrekvenčni radijski sprejemnik omogoča sprejem MSI obvestil na frekvencah 518 kHz in 490 kHz, ne da bi ga zato bilo potrebno prenastavljati),
  • procesorja radijskega signala,
  • majhne tipkovnice (za nastavljanje in uporabo NAVTEX sprejemnika),
  • zaslona in/ali tiskalnika (za prikaz in/ali izpis sprejetih MSI obvestil),
  • spominske enote za shranjevanje sprejetih MSI obvestil in
  • antenskega sistema.

Zahteve SOLAS konvencije

SOLAS plovila morajo imeti dvofrekvenčni NAVTEX sprejemnik, kjer je poleg MSI obvestil na 518 kHz mogoče sprejemati tudi MSI obvestila na 490 kHz. Lahko pa imajo tudi dva enofrekvenčna NAVTEX sprejemnika, ki sta nastavljena na različni frekvenci. NAVTEX sprejemnik mora vsebovati (za prikaz ali izpis sprejetih MSI obvestil):
  • vgrajen tiskalnik ali
  • svoj zaslon in izhodna vrata za tiskanje ali
  • povezavo z navigacijskim sistemom plovila.

Ne-SOLAS plovila imajo lahko samo en enofrekvenčni NAVTEX sprejemnik. Uporabnik lahko prenastavi NAVTEX sprejemnik na 490 kHz za sprejem MSI obvestil ob predvidenem času oddajanja na tej frekvenci, po sprejemu MSI obvestila pa NAVTEX sprejemnik prenastavi nazaj na 518 kHz.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM