Inmarsat C terminal lahko tudi sprejema sporočila. Ta sporočila lahko razdelimo v dve skupini: EGC sporočila in selektivna (naslovljena na terminal) sporočila. EGC sporočila, ki jih bo plovilo prejelo, so sporočila, poslana preko satelita, na katerega ste prijavljeni. Podrobneje so sporočila EGC pojasnjena v poglavju MSI.

EGC sporočila je mogoče razdeliti v:
 • SafetyNET sporočila za vašo sedanjo NAVAREA.
 • SafetyNET sporočila za izbrano dodatno NAVAREA (ko je ta izbrana v meniju EGC).
 • SafetyNET klic na določen geografski prostor.
 • FleetNET so sporočila, poslana na skupino plovil, na katere je sporočilo naslovljeno.


Selektivna sporočila so sporočila, neposredno naslovljena na terminal Inmarsat C. Ta sporočila so lahko na primer teleks, elektronska pošta ali besedilna sporočila iz drugih terminalov Inmarsat. Sprejem sporočila EGC se bo pokazal v "statusni vrstici" na vrhu zaslona s prikazom besede "EGC". Med sprejemanjem sporočila EGC na transceiverju utripa lučka "Mail". Sprejem selektivnega sporočila se prikaže v "statusni vrstici" na vrhu zaslona s prikazom besede "Mail". Med sprejemom selektivnega sporočila na transceiverju utripa lučka "Mail".

Tiskalnik, priključen na transceiver, bo vedno izpisal EGC SafetyNET sporočila. Prejeti selektivni pozivi se natisnejo, ko je to načrtovano v "setup" meniju. Med sprejemom sporočila s stisko ali nujnega sporočila začne transceiver oddajati zvočni signal, obenem pa terminal kaže okno: Nujno EGC sporočilo prejeto. Pritisnite Esc za nadaljevanje!.

Ko je tiskalnik, ki je priključen na transceiver, pokvarjen, izklopljen ali mu je zmanjkalo papirja, se sliši alarmni signal in terminal pokaže sporočilo npr. tiskalnik offline. Pritisnite Esc za nadaljevanje!. Vsa prejeta EGC sporočila bodo shranjena v log datoteko na disketo ali trdi disk na terminalu. Selektivna sporočila bodo shranjena le, če je bila ta možnost izbrana v setup meniju.
Vsa shranjena sporočila lahko najdete v menijski vrstici pod "Logs" (poslana sporočila, prejeta sporočila in EGC sporočila).


Vaja na simulatorju Inmarsat C

Obvestilo o prejetju EGC sporočila se prikaže v statusnem polju na vrhu zaslona, kjer se izpiše "EGC".

Prikaz EGC sporočil na zaslonu:
 • Premaknite se v "Log" v menijski vrstici s puščicami in pritisnite "enter".
 • Izberite „EGC log" z uporabo puščic in pritisnite "enter".
 • Zdaj se prikaže seznam vseh shranjenih sporočil EGC.
 • Za pomikanje po seznamu uporabite gor/dol puščice.
 • Izberite način pogleda v oknu za prikaz sporočila na zaslonu.
 • Uporabite "ESC", da zapustite prikazano sporočilo.
 • Uporabite 'ESC', če želite zapustiti EGC log.
 • Uporabite "ESC", da zapustite meni Log.

Sprejem sporočil EGC s prioriteto nuja/stiska se prikaže na vrhu zaslona, kjer se prikaže "EGC", in na posebnem okencu, kjer se izpiše "Prejem nujnega EGC, pritisnite ESC za nadaljevanje (receiving urgent EGC, press ESC to continue)". Prav tako se pojavi zvočni alarm.


Prejem selektivnega sporočila se prikaže v statusnem polju na na vrhu zaslona, kjer se izpiše "mail".

Prikaz prejetih selektivnih sporočil na zaslonu:
 • Premaknite se v "Log" v menijski vrstici s puščicami in pritisnite "enter".
 • Izberite „Receive log" z uporabo puščic in pritisnite "enter".
 • Zdaj se prikaže seznam vseh shranjenih sporočil.
 • Za pomikanje po seznamu uporabite gor/dol puščice.
 • Izberite način pogleda v oknu za prikaz sporočila na zaslonu.
 • Uporabite "ESC", da zapustite prikazano sporočilo.
 • Uporabite 'ESC', da zapustite EGC log.
 • Uporabite "ESC", da zapustite meni Log.

Sprejem rutinskih selektivnih sporočil je prikazan na vrhu zaslona, kjer se izpiše "mail".Opis
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM