Na terminalu Inmarsat C obstajata dve možnosti za prenos klica v stiski in sicer prek strojne opreme z uporabo Distress gumba na transceiverju, kot je opisano v poglavju klic v stiski ali prek programske opreme. Prednost prenosa prek strojne opreme je enostavno in hitro delovanje. Pomanjkljivost te možnosti pa je, da niste imeli možnosti izbrati LES, kakor tudi niste mogli izbrati "narave stiske".

Možnost prek programske opreme je malo težja in malo počasnejša, vendar vam ponuja priložnost, da izberete vrsto stiske in izbiro LES, za katerega menite, da vam bo najbolje nudil pomoč (npr. ker je povezana z MRCC, ki je v vašem trenutnem območju). To storite v generatorju sporočil za stisko, ki ga lahko najdemo v "Menu Bar", na vrhu zaslona kjer izberemo „Distress). Bližnjico (kombinacijo tipk) Alt + D lahko uporabimo za hitrejši skok na meni za stisko. Po pripravi podrobnosti lahko pošljete sporočilo s pritiskom na gumb stisko za 5 sekund.

Pozor:
Pred pošiljanjem klica za stisko, preverite svoj zemljepisni položaj in ga primerjajte s položajem, navedenim v napravi Inmarsat C. Če je potrebno popravite ročno!


Če želite poslati kasneje razširjeno sporočilo, lahko pripravite isti MRCC tudi besedilo v urejevalniku na zaslonu in izberite v meniju „Transmit“ prednost „Distress“. V polju naslov se samodejno prikaže "iskanje in reševanje". To pomeni, da se sporočilo samodejno preusmeri iz LES do s njim povezanih MRCC (za seznam povezanih postaj glej prilogo). Prenos klica v stiski ne bo nikoli pod geslom.

Vaja na simulatorju Inmarsat C

 • Pojdite na "Distress" v menijski vrstici z uporabo puščic in pritisnite Enter. • V okno vam bo povedalo: "to ne pošlje klic v stiski, temveč le nastavi sporočilo za stisko, za pošiljanje morate uporabiti gumb stisko na tranceiverju na prednji strani". Pritisnite katerokoli tipko za nadaljevanje!
 • Pritisnite tipko in vstopite v generator sporočila za stisko.
 • Izberite želeno LES z dotikom za presledek, izberite s puščičami in pritisnite "enter".
 • Če je preverjen položaj pravi se premaknite na vrsto stiske (nature of distress), z uporabo puščic in izberite vrsto z dotikom na presledek.
 • Premaknite se na "OK" s smernimi tipkami in pritisnite "enter '.
 • Dvignite pokrov gumba za stisko.
 • Pošlji klic v stiski s pritiskom na gumb na transceiverju za obdobje petih sekund.
 • Ko pritiskate gumb za stisko pet sekund bo utripala signalna lučka in obenem se bo oddajal zvočni signal.
 • Po tem obdobju petih sekund začne lučka stalno svetit, zvočni signal utihne.
 • Da je bil klic v stiski potrjen nam pokaže signalna lučka, ki se vsakih 15 sekund za nekaj časa ugasne.
 • Če preplah ni bil potrjen, se bo signalna lučka izklopila.
 • Klic v stiski se avtomatsko preusmeri z LES na povezano MRCC.
 • Ta MRCC nato potrdi klic v stiski.


Opis
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM