Preden začnete sestavljati sporočilo, morate vedeti, v katerem formatu bo napisano. Obstajata dve obliki, ki si ju lahko izberete v "Menu Bar" v meniju "File", in sicer teleks ali ASCII. Oblika teleks bo razložena v naslednjem poglavju.

Ko pošiljate teleks, morate izbrati teleks. V vseh drugih okoliščinah morate izbrati ASCII. S tema dvema možnostima izberete protokol o tem, kako se bodo znaki vgradili v sporočilo. Vsa sporočila so zgrajena na podlagi digitalnih informacij. Način, kako je vsak znak vgrajen, se med teleks in ASCII sistemoma razlikuje. Za skoraj vse vrste sporočil morate uporabiti protokol ASCII, razen za teleks, ki mora biti v protokolu teleks.

Ko je sporočilo sestavljeno, ga lahko pošljete neposredno ali pa ga shranite in ga pošljete kasneje.

V urejevalniku, ki se uporablja za sestavljanje ali popravljanje obstoječih sporočil, obstaja več vgrajenih funkcij za urejanje in sicer: kopiraj (Copy), prilepi (Paste), premakni (Move), zamenjaj (Replace), zbriši (Delete), natisni (Print) itd. Te funkcije lahko izvedeno s hkratnim pritiskom na kombinacijo tipk. Te ukaze lahko najdete v uporabniškem priročniku. Ta simulator ne podpira vseh različic funkcij, ki so na voljo na realni opremi.

Vaja na simulatorju Inmarsat C


Sestavljanje ASCII sporočila:
  • Izberite "File" v meniju na vrhu zaslona z uporabo puščic in potrdite z "Enter".
  • Izberite "New ASCII" z uporabo puščic in potrdite z "Enter".
  • Zdaj kazalec utripa na vrhu polja za besedilo in lahko dodajate besedilo s tipkanjem na tipkovnici.
  • Ko ste besedilo vnesli, ga lahko pošljete takoj (Alt, T - kombinacija za vstop v Transmit meni) ali shranite (Alt, F, S - kombinacija za vstop v Save meni).Opis
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM