Ko je sporočilo ustvarjeno, ga je treba poslati na določen naslov. Zato je treba določiti, kakšno sporočilo bomo poslalo (na primer faks, elektronsko sporočilo, teleks itd.), kakor tudi končni cilj, na primer številko faksa. Ravno tako je treba določiti velikost znaka, ki se lahko sestoji iz 5, 7 ali 8 bitov. Več bitov kot znak vsebuje, višji skupni znesek bitov ima sporočilo in posredno so višji tudi stroški sporočila. Informacijo o številu bitov na znak lahko najdemo v uporabniškem priročniku za delo na terminalu ali vas s tem seznani ponudnik LES. Nekateri posebni znaki niso na voljo v petbitnem formatu (ITA-2 nabor znakov), na primer znak @. Za pošiljanje elektronske pošte v petbitnem formatu morajo uporabniki nadomestiti posebne znake, ki niso na voljo v ITA-2 naboru znakov, s kombinacijo znakov, ki jo lahko obdela ponudnik satelitskih storitev. Primer: valter_suban@gmail.com se zapiše kot: valter(u)Suban(a)gmail.com.
Vse zgoraj navedene postavke je mogoče ustvariti v imeniku na terminalu. Ti naslovi se lahko shranijo (do 100 naslovov), tako da naslednjič, ko boste poslali sporočilo na isti naslov, naslov samo izberete iz adresarja.

Vaja na simulatorju Inmarsat C

Vnašanje vpisov v imenik:
  • Pritisnite F3 za dostop v imenik (addressbook) ali pa izberite „transmit“ in presledek v naslovnem polju (Alt, T, presledek) za vstop v okno imenika.
  • Izberite "New" v menijski vrstici s puščicami ter potrdite z "Enter".
  • Vnesite ime naslovnika (na primer Fax Maritime Institute) in potrdite z "Enter".
  • Izberite "Fax“ z uporabo puščic in potrdite s presledkom.
  • Pojdite na polje „Number field“ z uporabo puščice in vstavite številko 31562446601 (fax številka (0) 562-446601 na Nizozemskem, koda države 31).
  • Izberite bit format (npr. 7 bit) s smernimi tipkami, potrdite s pritiskom na "Enter".
  • Pojdite na "OK" z uporabo puščičnih tipk, potrdite z "Enter".
  • Nato se naslov shrani. Lahko ga prikličemo z izbiro "Select" v menijski vrstici ter s puščicami in na koncu potrdimo z "Enter".

Shranjeni naslov se izbriše s premikom na naslov v seznamu naslovov s smernimi tipkami in nato izborom "Erase" v menijski vrstici s puščicami ter potrditvijo z "Enter".


Opis
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM