Za pravilno delovanje Inmarsat C morajo biti vse enote naprave Inmarsat C vklopljene. V prvi fazi naprava Inmarsat C preveri, če pravilno delujejo funkcije vseh parametrov in vse povezave z dodatno opremo. Po tem začne s samodejno prijavo (Log in). Ta proces je sestavljen iz prenosa kratkega obvestila NCS-u izbrane oceanske regije (terminal napove, da je vklopljen in bo na voljo). V transceiverju bo ena od štirih Inmarsatovih regij nastavljena kot privzeta in v to regijo se terminal prijavi. Ko privzeti satelit ni na vidiku, bo terminal izbral drug satelit. Običajno se položaj posodobi preko vgrajenega GPS sprejemnika v terminalu. Ko je Inmarsatov terminal prijavljen na satelit, sta regija in moč signala prikazana na vrhu zaslona.

Samo ob prvi uporabi terminala se bo izvedel zagonski test (opis tega postopka je mogoče najti v uporabniškem priročniku za terminal). Ko se zagonski test uspešno zaključi, se terminal lahko uporablja v sistemu Imarsat C.

Vaja na simulatorju Inmarsat C

Vklopite terminal:
  • Ko vklopite Terminal, se pojavi začetni zaslon.
  • Počakajte, da ta slika po petih sekundah izgine in se prikaže okno Capsat. V zgornjem levem kotu zaslona (Statusno polje) se bo pokazalo "Transceiver not connected".
  • Preklopite gumb za vklop na "on" na hrbtni strani transceiverja in počakajte približno 25 sekund, dokler se zagon transceiverja ne zaključi. V zgornjem levem kotu zaslona "statusno polje" prikazuje "log in", vse dokler se kasneje ne zamenja z imenom satelitske oceanske regije, kjer je postaja prijavljena.
  • Stanje GPS-a bo pokazano na vrhu zaslona.
  • Status moči signala bo pokazan na vrhu zaslona, več okenc pomeni močnejši signal (vsaj tri polja morajo biti prikazana za zanesljiv signal).
  • Sistemska ura se bo pokazala na vrhu zaslona.
  • Ko terminal konča s prijavo, se bo na zaslonu pokazalo okno (login successful), ki ga moramo potrditi s pritiskom na tipko "ESC".
  • Terminal je sedaj pripravljen za uporabo.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM