Poznamo nekaj posebnih kombinacij tipk, ki jih lahko uporabljamo na Inmarsatovem terminalu. Na primer v "Edit" meniju se kombinacije tipk prikažejo, ko se ta meni izbere. Glej sliko spodaj.

Special key combinations in the Edit menu
Zaslonski prikaz posebnih kombinacij tipk v meniju „Edit“


Posebne kombinacije tipk se lahko uporabljajo tudi na Inmarsatovem terminalu v meniju "Application", ko je ta izbran v menijski vrstici. Glej sliko spodaj. Za vse različne kombinacije tipk (na dejanski opremi), ki jih je mogoče uporabiti, boste morali pogledati v uporabniški priročnik, ki je na voljo ob nakupu terminala ali programske opreme.

Screenshot of application menu

Zaslonski prikaz posebnih kombinacij tipk v meniju Application


Poznamo tudi nekaj tipk in kombinacij tipk, ki se lahko uporabljajo za urejevalnik zaslona. Te tipke so navedene v spodnji tabeli.


special key functions1
Posebne kombinacije tipk
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM