Inmarsat C transceiver je del opreme, ki vsebuje oddajnik in sprejemnik in nekateri tudi GPS.
Če GPS ni nameščen, lahko povežete terminal z zunanjim GPS. Več povezav je na zadnji strani transceiverja.

Na transceiverju sta dva gumba in pet signalnih lučk, ki so na sprednji strani transceiverja.


Inmarsat C 3020C terminal
Sprednja stran transceiverja Inmarsat C

Razlaga sprednje strani:
 1. Vklop. Lučka sveti, ko je transceiver vklopljen.
 2. Tipka „stop“. Lahko se uporabi za prekinitev oddajanja.
 3. Prijava (log on). Lučka utripa, ko je terminal prijavljen.
 4. Pošiljanje (Send). Lučka utripa, ko transceiver opravlja prenos.
 5. Prejem sporočila (Mail). Lučka utripa, ko transceiver prejme sporočilo.
 6. Gumb za stisko (Distress) pod pokrovom. Zaščitni pokrov je treba odpreti, preden pritisnete gumb za klic v stiski in ga držite pet sekund za prenos klica.
 7. Stiska. Luč sveti in opozarja na status klica v stiski.

Inmarsat C terminal rear view
Zadnji pogled na Inmarsat C transceiver

Razlaga zadnje strani:
 1. Na antenski priključek, označen kot X2, je povezan antenski kabel.
 2. Nosilec varovalke.
 3. DTE (Data Terminal Equipment) priključek, označen kot X3. Uporablja se za priključitev na terminal ali računalnik.
 4. DC vhodni priključek, označen kot X1, napetost mora biti med 10 in 32 V DC.
 5. I/O konektor, označen kot X4, ki se uporablja za vhod/izhod pri povezovanju z drugimi navigacijskimi napravami, na primer zunanjim GPS.
 6. Stikalo, označeno kot S1, za vklop/izklop transceiverja.
 7. Priključek za tiskalnik, označen kot X5, za tiskanje prejetih sporočil na papir (hardcopy), na primer prejetih EGC MSI sporočil.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM