Preko Inmarsat C terminala vedno lahko prenašamo le podatke (glej sliko pod besedilom). Prenos podatkov poteka vedno na način "shrani in pošlji". To pomeni, da ne bo nikoli vzpostavljena neposredna povezava med terminalom Inmarsat C in končno destinacijo, zato preko sistema Inmarsat C ni mogoče izvesti telefonskega klica. Običajno terminal pošlje sporočilo na izbrano LES na kanalu, ki ga je določila NCS. Celotno sporočilo bo shranjeno v računalniku v LES. Sporočilu LES dodeli referenčno številko. Po prenosu tega sporočila bo LES posredovala shranjeno sporočilo na imenovani naslov. Ko je sporočilo dostavljeno, da LES pošiljatelju pozitivno obvestilo o dostavi (PDN), če je pošiljatelj prosil za to storitev.

PDN LES zaračunava. Če sporočila ni mogoče dostaviti na imenovani naslov, pošiljatelj dobi obvestilo o ne-dostavi (NDN – Non Delivery Notification). V NDN je s kodo (glej kode okvar v dodatku) razloženo, zakaj dostava ni uspela. Običajno je NDN brezplačen, a ne vedno. To je odvisno od politike LES-a.

V sistemu Inmarsat lahko uporabite tudi dvomestno kodo za nekatere posebne storitve neposredno preko izbranega LES-a. Npr. če želite dobiti zdravniško pomoč po radiu, morate vnesti kodo storitve 32 in izbrana LES bo posredovala vaše sporočilo neposredno zdravniku ali v bolnišnico. Seznam, ki vsebuje dvomestne oznake storitev, je v prilogah.

data transfer via Inmarsat C

Prenos podatkov preko sistema Inmarsat C


Postaja Inmarsat na ladji se imenuje tudi ladijska zemeljska postaja (Ship Earth Station - SES), Inmarsat postaje na krovu letala ali avtomobila se imenujejo mobilna zemeljska postaja (MES).

Vrste Inmarsat C sporočil

Inmarsat C sistem lahko oddaja različne vrste sporočil. Lahko se uporablja za prenos:
  • teleksa,
  • faksa,
  • podatkov,
  • elektronskega sporočila in tudi
  • SMS sporočila (Short Message Service).

Tip sporočila in način (format), kako bodo ta sporočila oddana, je odvisen od protokola, ki ga nudi LES.Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM