Zagon terminala in prijava


Ko vklopite opremo, se vse komponente samodejno preverijo in terminal začne s "prijavljanjem" (Log In) na privzeto oceansko regijo. "Prijava" pomeni, do terminal pošilje signal preko satelita do NCS. To sporočilo sporoča postaji NCS, da je terminal vklopljen in bo na voljo preko satelita, ki se trenutno uporablja. Če privzetega satelita ni na vidiku, bo začel terminal iskati najmočnejši satelitski signal in se bo "prijavil" nanj. Če je "Prijava" neuspešna, je treba oceansko regijo ročno vstaviti. Po procesu "prijave" nam bo terminal potrdil, da je postopek uspešno zaključen. Običajno je, da naprej upoštevamo sedanjo NAVAREA, ko se odloča o izbiri satelitske regije, na katero se prijavljate. Izbira satelitske regije temelji na vaši sedanji geografski legi glede na trenutno NAVAREA področje. EGC SafetyNET sporočila za določeno NAVAREA področje običajno pošilja samo en satelit. Zato naj bo dejanska NAVAREA ključni faktor za izbiro področja, na katero se boste prijavili. Za več informacij o sistemu SafetyNET, poglejte poglavje MSI. Pred ugašanjem Inmarsat C terminala se boste morali odjaviti (log out). Vaš terminal bo poslal sporočilo NCS in s tem povedal, da od takrat niste več na voljo.

coverage

Pokritost zemlje s sateliti - POR: Tihooceanska regija, AOR-W: Zahodno-Atlantska oceanska regija, AOR-E: Vzhodno-Atlantska oceanska regija, IOR: regija Indijskega oceana.

Aktiviranje Inmarsatove postaje

Preden lahko uporabite terminal Inmarsat, je treba skleniti naročniško razmerje. To pomeni, da mora uporabnik izpolniti obrazec za naročniško razmerje.
Na tem obrazcu so zapisani vsi podatke o uporabniku, plovilu in opremi. Običajno nam ustrezni "nacionalni organ" dodeli Inmarsat številko, ko dobi plovilo licenco za uporabo te opreme. Inmarsat C številka je identifikacijska številka terminala, sestavljena iz devetih številk, začenši s štirico. Znotraj sistema Inmarsat je vrsto Inmarsatovega terminala mogoče prepoznati s prvo številko. Primer številke Inmarsat C je 424404310, kjer je štirica številka za Inmarsat C, 244 je MID (pomorska identifikacijska številka), ki je številka države (v tem primeru gre za Nizozemsko), zadnjih pet številk pa so številke, dodeljene GMDSS postaji. Ko se bo terminal prvič prijavil, se bo zagnal aktivacijski test. Po tem testu lahko terminal uporabljate v sistemu Inmarsat.

Inmarsatova storitev skupinskih klicev (EGC)

Sistem Inmarsat ponuja storitev za pošiljanje informacij za pomorsko varnost (MSI) v sklopu storitve za pošiljanje skupinskih klicev (Enhanced Group Call ali EGC).
Storitve EGC, ki delujejo preko sistema Inmarsat C, uporabljamo za pošiljanje skupinskih sporočil. To pomeni, da prejme sporočila več plovil naenkrat.
Več pojasnil o EGC najdete v poglavju MSI.

Osveževanje položaja plovila

Običajno je terminal povezan z zunanjim GPS, včasih pa je GPS vgrajen v transceiver Inmarsat C. Zelo je pomembno, da imamo vedno natančen položaj, posebej v primeru pošiljanja klica v stiski. Položaj služi Inmarsat C terminalu za izbiro prejetih MSI sporočil. Za več informacij si oglejte del o EGC v poglavju MSI.

Če pride do napake v samodejnem vnašanju položaja, morate vnesti položaj ročno. Ročni položaj je treba obnoviti vsaj enkrat na vsake štiri ure.

Obračun stroškov

Stroški, nastali s pošiljanjem Inmarsat C sporočil, bodo izračunani na skupni znesek znakov (bitov), ki so bili poslani. Vrednost cene ene enote, ki jo je treba uporabiti za izračun stroškov, določa LES. Stroški se računajo s štetjem števila poslanih paketov velikih 256 bitov (zaokroženi na četrt kilobita).
Primer: sporočilo vsebuje 0,75 Kbit. Cena je 0,21 $ / 256 bitov.
Zdaj izračunamo skupno število bitov: 0,75 x 1024 = 768 bitov.
Število paketov za 256 bitov je: 768/256 = 3.
Cena sporočila bo 3 x 0,21 = 0,63 $.

Prejemanje sporočil je brezplačno.
Ko nekdo poskuša poslati sporočilo na "odjavljeni" terminal, bo sistem povedal pošiljatelju, da terminal ni na voljo in stroški ne bodo bremenili pošiljatelja.
Ko je terminal izklopljen brez odjave, bo LES petkrat poskušal dostaviti sporočilo in stroški bodo bremenili pošiljatelja.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM