Sistem Inmarsat je satelitsko komunikacijsko omrežje. Uporabno je za plovila kot tudi za druge uporabnike. Inmarsat sistem podpira sistem GMDSS in zato se uporablja tako na SOLAS ladjah kot tudi na plovilih, ki ne spadajo pod SOLAS konvencijo.

Znotraj sistema GMDSS se lahko sistem Inmarsat uporablja za opozarjanje na stisko v področju plovbe A3. Inmarsat se lahko uporablja tudi v območjih A1 in A2, vendar sistem GMDSS v teh področjih ponuja tudi boljše rešitve za klic v stiski. Prav tako se uporablja za prenos informacij za pomorsko varnost (MSI) zunaj obsega NAVTEX postaj.

Zgodovina

Mednarodna pomorska satelitska organizacija je bila ustanovljena 16. julija 1979. V tem času je Inmarsat prevzel omrežje Marisat od ameriškega podjetja Comsat. Od tega trenutka dalje je bilo omogočeno ladjam na morju, da komunicirajo preko satelita. V začetku so sistem uporabljale samo ladje, sedaj pa Inmarsat ponuja široko paleto storitev tudi za letala in druge kopenske uporabnike. Poleg komercialnih dejavnosti je Inmarsat zavezana organizaciji IMO za zagotavljanje stoodstotnega delovanja komunikacijskega omrežja za komunikacije v stiski.

Način komuniciranja s sateliti

Inmarsatove storitve uporabljajo način širjenja valov z uporabo "direktnega vala" (tako kot na VHF). Za uspešno komunikacijo mora biti med Inmarsatovo anteno ladje in uporabljenim satelitom vedno neposredno vidno polje. Zaradi tega mora biti antena montirana tako, da je ne ovira nadgradnja ali druge ovire (na primer jambori). Za namene sistema GMDSS se šteje zanesljivo delovanje med zemljepisno širino 70 stopinj severno in 70 stopinj južno (ob predpostavki, da ni "v senci" gore, terena ali zgradbe), čeprav so storitve pogosto dostopne še bolj severno ali južno od omenjenih stopinj. Bolj oddaljeni kot ste od ekvatorja, nižji je vidni kot od antene do satelita in večja je možnost, da se izgubi vidnost satelita blizu obale ali drugih ovir.

Satellite positions
Inmarsatovi sateliti 36000 km nad Zemljo

Zgornja slika prikazuje položaj štirih Inmarsatovih satelitov. Ti sateliti v geostacionarni orbiti so v fiksnem položaju nad ekvatorjem.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM