Ta vrsta klica ima najnižjo prioriteto. To je najpogostejša vrsta klicev in se uporablja za vzpostavljanje stika z drugim plovilom ali CRS.

Javna korespondenca na MF frekvencah

Mednarodne in nacionalne DSC frekvence so ločene od prioritetne (2187,5 kHz) in se uporabljajo za pošiljanje DSC poziva za javno korespondenco na MF. Ladje, ki kličejo obalno postajo preko DSC-ja na MF zaradi javne korespondence, naj bi uporabljale frekvence obalne postaje (običajno nacionalni DSC kanal). Na mednarodnem DSC kanalu za javno korespondenco ladje oddajajo na frekvenci 2189,5 kHz in sprejmajo na frekvenci 2177 kHz. Frekvenca 2177 kHz (simplex) se uporablja tudi za DSC pozivanje med ladjami za splošno komunikacijo.

Posredovanje DSC klica za javno korespondenco na CRS ali na drugo ladjo

Poziv za javno DSC korespondenco na CRS ali drugo ladjo se pošilja na naslednji način:
 1. Nastavite oddajnik na ustrezni DSC kanal.
 2. Izberite format za klicanje določene postaje na DSC-ju.
 3. Natipkajte ali izberite na tipkovnici DSC-ja:
 • devetmestno MMSI klicane postaje,
 • kategorijo poziva (ROUTINE),
 • vrsto naknadnega sporočila (običajno radiotelefonijo),
 • predlagani delovni kanal, če kličete drugo ladjo (predlog za delovni kanal se poda samo, ko plovilo kliče drugo plovilo). Če kličete CRS, vam CRS v potrditvi klica poda delovne kanale.
4. Pošljite DSC klic.

Po oddaji rutinskega poziva na DSC-ju in prejetem potrdilu o sprejemu na DSC-ju se govorna komunikacija nadaljuje na MF delovnih frekvencah, navedenih v DSC potrdilu posameznega plovila ali CRS.


(MMSI of the called station spoken 1 to 3 times) and/or (Name of the called station spoken 1 to 3 times) and/or (Call sign of the called station spoken 1 to 3 times)

THIS IS (Name of the calling station spoken 1 to 3 times) and/or (Call sign of the calling station spoken 1 to 3 times) and/or (MMSI of the calling station spoken 1 to 3 times)

(Message)

OVER
Vzorec rutinskega poziva in sporočila

Lyngby Radio Lyngby Radio Lyngby Radio

THIS IS Spinaker, Spinaker, Spinaker, code sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321

Request link call to subscriber +44 1253 779123

OVER
Primer rutinskega poziva in sporočila

Klicanje obalne postaje (CRS)

Pozivni DSC klic na MF/HF traja približno osem sekund. Če CRS prejme klic in je sposobna nadaljnjih komunikacij, potrdi klic v štirih minutah in pol. Potrditev pošlje preko DSC sporočila, vključno z informacijo o delovni frekvenci za nadaljnje delo. Ko prejmete potrditev, nastavite radio na delovno frekvenco in dvignite slušalko. Če potrditve ne prejmete v petih minutah, poziv prekinite, opremo vrnite na prejšnje stanje in začnite skeniranje (če je nastavljeno) oziroma poslušanje ene frekvence.

Če je bila v poziv vključena telefonska številka, se takoj po prejemu potrdila preko DSC-ja klic ponovi na delovni frekvenci. Ta poziv lahko prične plovilo ali CRS zaradi ocene kakovosti signala. Če je na kanalu dovolj kakovosten signal, da bo komunikacija zadovoljiva, obalna postaja začne klicati naročniško številko. Telefonsko klicanje se lahko sliši tudi po zvočniku ali slušalki. Ko končate telefonski pogovor, odložite telefonsko slušalko in DSC bo poslal CRS sporočilo "End of call", da se povezava prekine. Obalna postaja lahko odgovori z DSC klicem, ki pokaže obračun trajanja povezave.

Vaja na MF/HF radijskem simulatorju

 1. Pritisnite gumb Meni in izberite DSC CALL.
 2. Izberite vrsto klica - obalna postaja (SHORE).
 3. Nekatere obalne postaje zagotavljajo avtomatsko zvezo z javnim telefonskim omrežjem. Če želite uporabiti to možnost, izberite PHONE NO in vtipkajte telefonsko številko. V nasprotnem primeru vtipkajte devetmestno številko MMSI iskane CRS.
 4. Če je MMSI številka v seznamu postaj, izberemo frekvence s seznama postaje, sicer pa s seznama frekvenc, ki niso prioritetne DSC frekvence. Prioritetnih frekvenc ne smemo izbrati.
 5. Začnite s klicem.Klicanje drugega plovila

Posredovanje DSC klica na MF/HF traja približno osem sekund. Klicano plovilo naj bi odgovor na poziv oddalo v štirih minutah in pol preko DSC-ja skupaj z informacijo o delovnih frekvencah za nadaljnje delo. Ko prejmete odgovor, dvignite slušalko in radio se avtomatsko nastavi na delovno frekvenco (ki je dogovorjena preko DSC-ja).
Če potrditve ne prejmete v petih minutah, se naprava vrne na prejšnje stanje.

Vaja na MF/HF radijskem simulatorju

 1. Pritisnite gumb Meni in izberite DSC klic.
 2. Izberite vrsto klica – plovilo (SHIP).
 3. Vtipkajte devetmestno številko MMSI klicanega plovila.
 4. Izberite zaslon za telefonijo za spremembo delovnih frekvenc.
 5. Vstavite delovne frekvence v DSC poziv.
 6. Izberite DSC frekvenco. Običajno se uporablja 2177 kHz za DSC klice med plovili. Prioritetnih frekvenc ne smemo izbrati.
 7. Začnite s klicem.
Nadaljujemo z govorno komunikacijo na delovnem kanalu, navedenem v potrdilu DSC klica.

Ponavljajoči se klic

DSC poziv za javno korespondenco se lahko ponovi na istem ali drugem DSC kanalu, če potrditve ne prejmemo v petih minutah.
Nadaljnje poskuse klica je treba odložiti vsaj za petnajst minut, če potrdila še vedno nismo prejeli.

Sprejem rutinskega poziva

Ko se oddajnik ne uporablja, postaja lahko skenira eno ali več frekvenc DSC za javno korespondenco in komunikacijo med plovili. Na sprejem posameznih rutinskih klicev, naslovljenih na naše plovilo, nas opozori zvočni signal.
Po prejemu DSC klica od obalne postaje ali druge ladje potrdimo zvezo preko DSC-ja na naslednji način:
 1. Nastavite oddajnik na frekvenco kanala DSC, na katerem ste prejeli klic.
 2. Izberite funkcijo za potrditev (acknowledgement) na DSC-ju.
 3. Pošljite potrditev z navedbo, da je ladja sposobna komunicirati, kot je predlagano v pozivu (vrsta komunikacije in delovna frekvenca).
 4. Če ste sposobni komunicirati, kot je navedeno, nastavite oddajnik in radiotelefonski sprejemnik na navedene delovne frekvence in se pripravite za komunikacijo.

Vaja na MF/HF radijskem simulatorju

 1. Izključite zvočni alarm.
 2. Preglejte vsebino poziva.
 3. Pritisnite ACK ali dvignite slušalko. Na klic je treba odgovoriti tako, da pošljete DSC odgovor v štirih in pol minutah. Preverite, če je na zaslonu za potrditev prikazana nastavitev na SSB telefonijo in pravilne frekvence, kot so navedene v DSC pozivu. Dvignite slušalko ali pritisnite pomožno tipko ACK in v tem primeru se bo začel prenos potrditve, ki vsebuje način komunikacije in frekvence iz prejetega klica.
 4. Potrditev preko DSC-ja traja približno osem sekund. Za tem se postaja samodejno nastavi na vrsto komunikacije (SSB) in delovne frekvence in govorna komunikacija se lahko začne.
 5. Ko slušalko odložimo, se naprava vrne na normalno nastavitev za poslušanje.

Direktni klic

Nekatere obalne postaje zagotavljajo avtomatsko povezavo na javno telefonsko omrežje, ki omogoča telefonskim naročnikom klic z ladje neposredno brez posredovanja operaterja na obalni postaji.

Opomba: Avtomatska potrditev (Auto acnowledgement) mora biti vključena, da omogoči avtomatsko povezavo (glej DSC Status Display).

Potrdilo sprejema (acnowledgement) se odda takoj, ko prejmemo direktni klic (Direct Dial call). Ko dobimo klic na DSC delovni frekvenci, moramo telefonsko slušalko dvigniti roku v ene minute, Obalna postaja oceni kakovost signala in pošlje potrditev. Ko je prejeta potrditev, se telefonski pogovor lahko začne.
Ko se po direktnem klicu odloži slušalka, DSC pošlje klic z navedbo konec klica (End of call) obalni postaji, da prekine povezavo. Obalna postaja lahko odgovori z DSC klicem, ki pokaže obračun trajanja povezave.


Po prejemu navadnega klica lahko:
 • Sprejmete in odgovorite na klic tako, da pošljete potrditev.
 • Ne sprejmete pogovora: Pritisnite tipko C, da prekinete zvonjenje in počistite zaslon.

Testiranje opreme za varnost in stisko

Testiranjem na DSC frekvencah za stisko in varnost se je treba izogniti, kolikor je to mogoče z uporabo drugih metod.
NIKAKOR PA OPREME NE SMEMO TESTIRATI TAKO, DA SPROŽIMO DSC KLIC V STISKI. TO JE RESNA KRŠITEV MEDNARODNIH PRAVIL IN LAHKO VODI DO VISOKIH KAZNI.
Zato prej dobro preglejte navodila, kjer je opisan pravilen postopek.
Testiranje je treba izvesti najmanj enkrat na teden.

Vaja na MF/HF radijskem simulatorju

 1. Pritisnite gumb Meni in izberite DSC CALL.
 2. Izberite vrsto klica - obalna postaja (SHORE).
 3. Vtipkajte devetmestno številko MMSI klicane CRS, ki lahko sprejme in odgovori na test DSC-ja.
 4. Izberite DSC frekvenco.
 5. Začnite s klicem.
 6. Potrditev prek DSC-ja na MF/HF traja približno osem sekund. Obalna postaja odgovori na klic tako, da pošlje preko DSC-ja potrditev v roku štirih in pol minut.
 7. Na vašem zaslonu se prikaže vsebina potrdila.


Javna korespondenca na HF frekvencah

Postopki DSC komuniciranja za javno korespondenco na HF so enaki kot za MF.
Pri pripravi DSC komunikacij na HF je treba upoštevati lastnosti širjenja valov. Mednarodni in nacionalni HF DSC kanali za javno korespondenco se razlikujejo od tistih, ki se uporabljajo za HF DSC klice za stisko in varnost.
Ladje, ki kličejo obalno postajo preko HF DSC-ja z namenom vzpostavitve javne korespondence naj, če je le mogoče, uporabijo nacionalne DSC klicne kanale.
Testiranje opreme za varnost in stisko na HF: postopek za preskušanje ladijske opreme za DSC klice za stisko, nujo in varnost na HF frekvencah je enak kot postopek za testiranje na MF DSC frekvenci za stisko.