Na prednostni lestvici je varnost pod Nujo in pomeni, da postaja oddaja pomorske varnostne informacije (MSI), ki so bodisi pomembne za navigacijo ali gre za meteorološke napovedi.

Varnostni klici in sporočila vsebujejo:
 1. navigacijska in meteorološka opozorila,
 2. komunikacije za varnost plovbe med plovili,
 3. poročanje z ladij,
 4. varnostne komunikacije glede SAR - operacij iskanja in reševanja,
 5. druga varnostna sporočila.

V zemeljskem komunikacijskem sistemu se objava varnostnih sporočil izvede na eni ali več prednostnih klicnih frekvencah z uporabo DSC (digitalni selektivni klic) tehnike.

Signal za varnost se začne z besedo SÉCURITÉ - v radiotelefoniji se bo izgovoril kot v francoščini. To nam pove, da bo klicna postaja poslala pomembno navigacijsko ali meteorološko opozorilo.

NA SPLOŠNO:

 1. V radiotelefoniji se sporočilo za varnost začne s trikratnim SECURITE in identifikacijo postaje.
 2. V NBDP (telex) se SECURITE ponovi enkrat, čemur sledi identifikacija postaje.
 3. Sporočila za varnost vsem ladjam preko teleksa se pošiljajo preko načina za odpravo napak (FEC).
 4. Če pošiljamo teleks z varnostnimi informacijami eni postaji, lahko uporabljamo tudi ARQ način (Avtomatična zahteva za ponovitev).
 5. Varnostna sporočila z ladij, ki vsebujejo podatke o prisotnosti ciklona, se oddajo v najkrajšem možnem času, da seznanijo druga plovila v bližini in ustrezne organe preko prve CRS, s katero lahko vzpostavijo stik.
 6. Varnostno sporočilo z ladij, ki vsebuje podatke o prisotnosti ledu, nevarnih razbitin ali katerokoli drugo neposredno nevarnost za plovbo, se posreduje čimprej tako drugim ladjam v bližini kot tudi ustreznim organom prek prve CRS, s katero lahko vzpostavi stik.

Postopki za DSC varnostne komunikacije na MF/HF frekvencah

DSC klicne frekvence za varnost se uporabljajo za vzpostavitev zveze z obalnimi postajami in/ali postajami na plovilih. Poziv mora vsebovati tudi način in frekvence, kjer se bo varnostno sporočilo oddalo.

DSC frekvence za varnostna sporočila so:

 • 2187.5 kHz
 • 4207.5 kHz
 • 6312 kHz
 • 8414.5 kHz
 • 12577 kHz
 • 16804.5 kHz

Posredovanje varnostega sporočila poteka v dveh korakih:

 • objava sporočila o varnosti,
 • prenos sporočila o varnosti.

Objava se opravi s pozivom klica varnosti DSC na prioritetnih MF/HF frekvencah. Varnostno sporočilo običajno posredujemo na delovnih prioritetnih frekvencah v istem pasu, v katerem je bil poslan klic DSC.
DSC poziv za varnost se lahko naslovi na vse ladje, vse ladje na določenem geografskem območju ali pa na določeno postajo.

Frekvenca, na kateri bo posredovano sporočilo o varnosti, je vključena v DSC poziv.

Prenos sporočila o varnosti se izvaja na naslednji način:

Poziv:
 • Nastavite oddajnik na priotitetno DSC klicno frekvenco.
 • Izberite način poziva preko DSC-ja (vsem ladjam, geografsko območje ali pa določena postaja).
 • Določite na tipkovnici DSC-ja:
 1. določeno območje ali MMSI identiteto postaje,
 2. kategorijo poziva (SAFETY),
 3. frekvenco, na kateri bo posredovano sporočilo o varnosti,
 4. vrsto komunikacije, v katerem bo varnostno sporočilo poslano (radiotelefonija, radioteleks - NBDP),
 5. pošljite DSC poziv za varnost.

Pošiljanje sporočila za varnost preko radiotelefonije (RT):
 • Nastavite oddajnik na frekvenco, navedeno v pozivu varnosti na DSC-ju.
 • Posredujte sporočila o varnosti preko radiotelefonije (RT), kot sledi:
SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS or
(Name of individual station spoken 3 times)

THIS IS (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel), (MMSI of the vessel)

(Safety message)

OUT
Vzorec klica za varnost in sporočila

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321

Navigation warning 0845 UTC

Position 450 36’ North 0130 32’ East

Sighted 3 20 foot cargo containers partially submerged

Danger to navigation

OUT
Primer klica za varnost in sporočila

Vaja na MF/HF radijskem simulatorju

 1. Če je potrebno, vklopite postajo s pritiskom na tipko ON/OFF.
 2. Pritisnite gumb Meni.
 3. Izberite DSC klic iz Menija s pomožno tipko.
 4. Izberite vrsto DSC CALL na SELECT MENU s premikanjem pomožne tipke gor in dol.
 5. Na oknu SELECT TYPE OF CALL, izberite AREA.
 6. Potrdite s pomožno tipko OK.
 7. Na oknu SELECT CATEGORY izberite SAFETY s premikanjem pomožne tipke gor in dol.
 8. Potrdite nastavitve z OK.
 9. Na oknu ENTER WORK FREQ lahko spremenite delovne frekvence ali sprejmete ponujeno frekvenco.
 10. Če sprejmete privzete nastavitve, potrdite z OK tipko; če želite menjati frekvenco, prtisnite pomožno tipko CHANGE.
 11. Če ste izbrali CHANGE, vnesite frekvenco z numerično tipkovnico in potrdite z ENTER.
 12. Potrdite nastavitve z OK.
 13. Na naslednjem oknu SELECT DSC FREQ lahko izberete DSC klicno frekvenco s pomožno tipko CHANGE FREQ.
 14. Potrdite nastavitve z OK.
 15. Na zadnjem oknu si lahko ogledate vse parametre prenosa.
 16. Če se strinjate z nastavitvami, pritisnite tipko SEND.Poziv za varnost se pošilja na vse ladje preko DSC-ja. Nadaljujemo z govorno komunikacijo na izbranem delovnem kanalu. Postopek se začne z besedo Sécurité.

Posebni postopki za DSC komunikacije na frekvencah HF DSC

Postopek DSC poziva za varnost na frekvencah HF:
 1. Izberite HF frekvenčni pas, ki je najbolj primeren, če upoštevate širjenje radijskih valov ob upoštevanju sezone in časa dneva; 8 MHz pas je lahko v mnogih primerih ustrezna prva izbira.
 2. Nastavite DSC oddajnik na ustrezen prioritetni kanal na izbranem HF frekvenčnem pasu.
 3. Določite obliko klica (vsem ladjam, skupinam ladij, geografsko območje ali posamezna postaja).
 4. V primeru klica na geografsko območje vnesite meje geografskega območja.
 5. Sledite navodilom proizvajalca za vnos ali izbiro ustreznih informacij na DSC-ju, vključno z vrsto sporočila, v katerem bo nujno sporočilo poslano (radiotelefonija ali radioteleks).
 6. Pošljite DSC poziv.


Posredovanje sporočila za varnost na frekvencah HF:
 • nastavite oddajnik na frekvenco, navedeno v pozivu varnosti na DSC-ju (radiotelefonijo ali radioteleks),
 • posredujte sporočila o varnosti preko radiotelefonije (RT), kot sledi:
SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS or
(Name of individual station spoken 3 times)

THIS IS (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel), (MMSI of the vessel)

(Safety message)

OUT
Vzorec za varnost in Call Message

Sprejem varnostnega klica

Ladje, ki prejmejo DSC varnostni klic, naslovljen na več kot eno postajo, ne potrdijo prejema DSC klica, temveč nastavijo radiotelefonski sprejemnik na frekvenco, navedeno v pozivu, in poslušajo varnostno sporočilo.