Ta prioriteta se uvršča takoj za stisko in pomeni, da postaja oddaja nujno sporočilo v zvezi z varnostjo oseb ali plovila. Uporablja se takrat, ko nevarnost sicer obstaja, ni pa neposredna in takojšnja pomoč ni potrebna ali popolnoma upravičena. Ta del kategorije ima prednost pred vsemi drugimi sporočili razen stiske.

Včasih je težko ugotoviti, če je neka situacija resna in neposredna ali preprosto nujna. Na primer, če je vaše plovilo onesposobljeno in ga zanaša na čeri, kjer bo že v dvajsetih minutah, se situacija upošteva kot stiska. Če pa je do čeri še štiri ure časa, potem je to nujen primer.

Če imate nujno sporočilo glede zdravja osebe in zahtevate nujno zdravniško pomoč (Medico), potem lahko pridete v stik z zdravnikom preko CRS ali pa zahtevate evakuacijo ponesrečenca (Medivac), ki jo lahko zagotovi ustrezna služba (na primer kapitanija v Sloveniji).

Nujno komunikacijo sestavljajo nujni klic (poziv) in nujno sporočilo. Nujni klic (poziv) je začetni govorni ali tekstovni postopek. Ta se običajno izvede s pomočjo DSC-ja z uporabo formata za nujni klic, preko zemeljskih frekvenc za nujo (govor, telex) ali preko satelitskih postaj. Nujno sporočilo sledi klicu in v glasovni ali tekstovni obliki poda opis nujnega dogodka.

Postopek nujne komunikacije

V zemeljskem sistemu so nujne komunikacije sestavljene iz poziva, ki se pošlje po DSC-ju, sledi mu nujni klic in sporočilo, ki ga pošljemo z uporabo govora (RT), teleksa ali računalniških podatkov.

Poziv nujnega sporočila se izvede na eni ali več klicnih frekvencah za varnost in stisko (glej tabelo v prilogi), z uporabo DSC-ja in formatu za nujne klice, če DSC ni na voljo, pa z radiotelefonskim postopkom za nujo.

Plovila, ki niso opremljena z DSC, lahko začnejo postopek nujnega klica na radiotelefonski frekvenci 156,8 MHz (kanal 16), ob upoštevanju dejstva, da druge postaje zunaj območja VHF obvestila ne bodo prejela.

V pomorskem radijskem prometu so nujne komunikacije lahko naslovljene na vse postaje ali na eno postajo (CRS ali plovilo). Ko uporabimo DSC, je potrebno sporočiti, na kateri frekvenci bomo poslali sporočilo.Če sporočilo pošljemo vsem postajam, uporabimo "All ships" format.

Nujni poziv (nujni klic) je lahko naslovljen na vsa plovila, na izbrano skupino plovil, na določeno plovilo, na plovila, ki so v določenem geografskem območju, ali na določeno obalno postajo. V pozivu se navede tudi frekvenco, na kateri bomo nujno sporočilo posredovali.

Nujne pozive (DSC) posredujemo na eni ali več prioritetnih frekvencah, navedenih v tabeli (glej priloge), ki jo morajo imeti izobešeno vse SOLAS ladje, za ostala plovila pa je to toplo priporočeno. Nujno sporočilo pa je treba poslati na delovni frekvenci:
 • v primeru dolgega sporočila ali potrebne zdravniške pomoči ali
 • na področjih gostega prometa, ko se sporočilo ponavlja.
Frekvenca mora biti podana v pozivu.

Če postaja potrebuje zdravniški nasvet, lahko to izvede s pomočjo nujnega lica. Zdravniško pomoč lahko dobimo preko katerekoli kopenske postaje, ki so navedene v publikacijah. V nujnih komunikacijah za podporo akcije iskanja in reševanja ni potrebno poslati signala za nujo.


PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS or
(Name of individual station spoken 3 times)

THIS IS (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel), (MMSI of the vessel)

POSITION (Vessel's position)

(Reason for call, Assistance required, Number of people onboard, Information that could help rescue)

OVER
Vzorec nujnega klica in sporočila

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321

POSITION 450 36' North 0130 32' East

Medivac

Injured crewman requires medical evacuation

Steaming towards Trieste speed 6 knots

OVER
Primer nujnega klica in sporočila

Pošiljanje nujnega poziva in sporočila na MF frekvencah

Poziv:
 • nastavite DSC oddajnik na prioritetni kanal (2187,5 kHz na MF); v skladu z navodili proizvajalca DSC opreme ga izberite v meniju ali vtipkajte na tipkovnici;
 • določite format (vsem ladjam, skupinam ladij, geografsko območje ali posamezna postaja),
 • vtipkajte devetmestno digitalno identiteto (MMSI) posamezne postaje, skupine postaj ali geografsko območje; to ni potrebno, če je klic namenjen za "vse ladje",
 • kategorija poziva (nuja - urgency),
 • izberemo frekvenco ali kanal, na katerem bomo poslali poziv za nujo,
 • izberemo vrsto komunikacije, v kateri bomo nujno sporočilo poslali (radiotelefonija ali radioteleks);
 • posredujemo poziv za nujo s pomočjo DSC-ja.

Po pozivu pošljemo nujno sporočilo na ustrezni frekvenci, podani v DSC pozivu (za govorno sporočilo je ustrezna frekvenca 2182 kHz).


Nujna sporočila na MF so običajno naslovljena na:
 • vse ladje v določenem geografskem območju ali
 • pa na določeno obalno postajo.

Pošiljanje nujnega poziva in sporočila na HF frekvencah

Poziv:
 • Izberite HF frekvenčni pas, ki je najbolj primeren, pri tem pa upoštevajte širjenje radijskih valov ob upoštevanju sezone in časa dneva; 8 MHz pas je lahko v mnogih primerih ustrezna prva izbira.
 • Nastavite DSC oddajnik na ustrezen prioritetni kanal na izbranem HF frekvenčnem pas.
 • Določite format (vsem ladjam, skupinam ladij, geografsko območje ali posamezna postaja).
 • V primeru klica na geografsko območje vnesite meje geografskega območja.
 • Sledite navodilom proizvajalca za vnos ali izbiro ustreznih informacij na DSC, vključno z vrsto sporočila, v katerem bo nujno sporočilo poslano (radiotelefonija ali radioteleks).
 • Če je DSC poziv naslovljen na določeno obalno postajo, počakajte na odgovor. Če odgovora ni v nekaj minutah, ponovite DSC poziv na drugi HF frekvenci.

Nujni klic (poziv in sporočilo), ki je naslovljeno na vsa plovila s HF opremo na določenem geografskem področju, ahko pošljemo na več frekvencah.

Nujna sporočila na HF so običajno naslovljena na:
 • vse ladje v določenem geografskem območju ali
 • na določeno obalno postajo.

Vaja na MF/HF radijskem simulatorju


 1. Če je potrebno, vklopite postajo s pritiskom na tipko ON/OFF.
 2. Pritisnite gumb Meni.
 3. Izberite vrsto DSC CALL na SELECT MENU s premikanjem pomožne tipke gor in dol.
 4. Pritisnite pomožno tipko OK, ko ste prišli na DSC CALL.
 5. Na oknu SELECT TYPE OF CALL izberite AREA.
 6. Potrdite s pomožno tipko OK.
 7. Na oknu SELECT CATEGORY izberite URGENCY s premikanjem pomožne tipke gor in dol.
 8. Potrdite nastavitve z OK.
 9. Na oknu ENTER WORK FREQ lahko spremenite delovne frekvence ali sprejmete ponujeno frekvenco.
 10. Če sprejmete privzete nastavitve, potrdite s pritiskom na OK tipko; če želite menjati frekvenco, prtisnite pomožno tipko CHANGE.
 11. Če ste izbrali CHANGE, vnesite frekvenco z numerično tipkovnico in potrdite z ENTER.
 12. Potrdite nastavitve z OK.
 13. Na naslednjem oknu SELECT DSC FREQ lahko izberete DSC klicno frekvenco s pomožno tipko CHANGE FREQ.
 14. Potrdite nastavitve z OK.
 15. Na zadnjem oknu si lahko ogledate vse parametre prenosa.
 16. Če se strinjate z nastavitvami, pritisnite tipko SEND.

Nujen poziv je poslan na vse ladje, ki poslušajo DSC frekvence. Nadaljujemo z govorno komunikacijo na ustreznih RT ali teleks frekvencah. Sporočilo se začne s trikratnim "Pan Pan".

Sprejem nujnega poziva

Ladje, ki sprejmejo nujni DSC klic, naslovljen na vse ladje, ne smejo potrditi prejema klica, ampak morajo nastaviti radijski sprejemnik (na radiotelefoniji ali radioteleksu) na frekvenco (in komunikacijski način), naveden v DSC pozivu. Nato počakajo vsaj pet minut, da prejmejo nujno sporočilo, ki je poslano preko radiotelefonije ali radioteleksa. Če na koncu petminutnega obdobja spremljanja nujnega sporočila ne prejmemo, moramo obalno postajo, če je mogoče, obvestiti o manjkajočem sporočilu. Nato lahko nadaljujemo z običajnim delom.
CRS in plovila, ki komunicirajo na frekvencah, različnih od tistih, ki se uporabljajo za prioriteto, lahko nadaljujejo z delom brez prekinitve pod pogojem, da se nujno sporočilo ne nanaša nanje niti na objavo za vse postaje.

Preklic nujnega poziva

Če je bil nujni poziv poslan več kot eni postaji in ukrepanje ni več potrebno, je potrebno stopnjo nujnosti odpovedati preko postaje, pristojne za posredovanje.

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS or
(Name of individual station spoken 3 times)

THIS IS (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel), (MMSI of the vessel)

PLEASE CANCEL URGENCY MESSAGE OF (Time in UTC)

OVER
Vzorec preklica nujnega klica in sporočila