Klic v stiski pomeni oddajanje na eni ali več MF/HF DSC frekvencah, ki ga odda oseba ali plovilo, ki je v resni in grozeči nevarnosti ter potrebuje takojšnjo pomoč.

Preplah za stisko prenaša naslednje podatke:

 • identifikacijo plovila (MMSI),
 • položaj plovila (bodisi iz GPS ali ga ročno vnese operater),
 • čas UTC, ki označuje čas, ko je bil posodobljen zadnji položaj,
 • naravo stiske (ostane nedefinirana v primeru nedoločenega klica v stiski),
 • oddajno frekvenco,
 • vrsto delovne komunikacije – lahko je to radiotelefonija (RT) ali radioteleks (NBDP / SITOR).

Podatka o položaju plovila in UTC se nanašata na zadnjo posodobitev in ne na čas, ko je bil posredovan v klic v stiski. Gre za zelo pomembno informacijo za reševalno operacijo. Če MF/HF radijska postaja ni povezana z GPS, moramo torej položaj in čas posodobiti ročno. Priporočeno najmanjše časovno obdobje med posodobitvami je štiri ure.
Ko pošljemo preplah za stisko vsem postajam (ALL STATIONS), ga prejmejo vse postaje, ki so v dometu MF ali HF. Pričakuje se, da bo CRS potrdil sprejem DSC klica v stiski preko DSC-ja in da bo deloval kot koordinator reševalne akcije, v katero bodo verjetno vključena tudi druga plovila v bližini. Če vi potrdite DSC klic v stiski, to pomeni, da boste delovali kot koordinator za reševanje. Iz tega razloga vedno prepustimo CRS, da potrdi klic v stiski preko DSC-ja.
Po potrditvi DSC klica v stiski plovilo v stiski predvaja govorno ali teleks sporočilo na določenih frekvencah za stisko. Če sprejemate glasovno sporočilo, vedno zapišite, kaj je postaja rekla, ker boste morebiti morali preveriti nekatere podatke kasneje (na primer položaj). Upoštevati morate tudi, da lahko dobite DSC klic v stiski iz oddaljenih lokacij. Zato preverite položaj plovila v stiski glede na vaš položaj in določite, ali ste dovolj blizu in ste sposobni pomagati, če je potrebno.

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
THIS IS (Name of the vessel in distress spoken 3 times)
(Call sign of the vessel in distress), (MMSI of the vessel in distress)
MAYDAY
(Name of the vessel in distress), (Call sign of the vessel in distress), (MMSI of the vessel in distress)
POSITION (Vessel's position) AT (Time of vessel's position in UTC)
(Type of accident)
IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED
(Number of people onboard - Other information that could help SAR services such as weather conditions, activated EPIRB etc.)
OVER
Vzorec klica v stiski in sporočila

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

THIS IS Sailboat Spinaker, Spinaker, Spinaker,
call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321
MAYDAY
278054321, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2
POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0545 UTC
The mast has broken and the engine is not strong enough to prevent us from grounding on a rocky shore
IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED
5 persons on board and due to strong winds we can only remain on board for approximately two zero minutes
OVER
Primer klica v stiski in sporočila


Govorno sporočilo v stiski se ne začne z MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, če je bilo sporočilo že enkrat poslano, temveč je dovolj enkratni MAYDAY.

Obstajajo tri vrste klicev v stiski.

Nedoločen klic v stiski

Nedoločen klic v stiski lahko pošljemo s pritiskom na en (ali v nekaterih izvedbah kombinacijo dveh) gumb, ki je pokrit z zaščitnim pokrovom. Gumb držimo pet sekund.


Ta način se uporablja res le takrat, ko ni časa za pripravo sporočila, ker:
 • poslana čas in položaj nista preverjena in po potrebi posodobljena,
 • preplah ne vsebuje narave stiske (poslano je nedoločeno - „Undesignated“).

Vaja na MF/HF radijskem simulatorju

 1. Po potrebi vključite DSC s pritiskom na gumb ON/OFF.
 2. Dvignite zaščitni pokrovček, ki pokriva oranžni gumb in ga držite pet sekund.
 3. Preplah spremlja zvočni signal.
 4. Signal za stisko se začne enakomerno oddajati.
 5. Počakajte na potrditev in začnite s proceduro MAYDAY. Če ne zaustavite oddajanja s tipko CANCEL ali tako, da ugasnete napravo (tipka OFF), se bo signal oddajal vsake tri do štiri minute, dokler ne bo sprejem potrjen.Določen klic v stiski

To nam omogoča programiranje DSC-ja, ki vključuje nadaljnje informacije v zvezi z naravo stiske, ter za posodobitev časa in položaja, če je potrebno. Določen klic v stiski se nato odda bodisi s pritiskom na enega ali več gumbov, ki se ga/jih drži pet sekund.

V nadaljevanju so mednarodno priznane narave stiske:
 • Požar/eksplozija.
 • Naplavitev ladijskih prostorov.
 • Trčenje.
 • Nasedanja.
 • Nagib/prevrnitev.
 • Potapljanje ladje.
 • Nemoč/nekontroliran zanos.
 • Zapustitev ladje.
 • Človek v morju.
 • Nedoločene stiske (enako kot nepripravljen nedoločen klic v stiski).

Vaja na MF/HF radijskem simulatorju

 1. Če je potrebno, postajo vklopite s pritiskom na gumb ON/OFF.
 2. Pritisnite gumb Meni.
 3. Izberite vrsto DSC CALL na SELECT MENU s premikanjem pomožne tipke gor in dol.
 4. Pritisnite pomožno tipko OK, ko ste prišli na DSC CALL.
 5. Na oknu SELECT TYPE OF CALL izberite DISTRESS.
 6. Na naslednjem oknu izberite ALERT.
 7. Na oknu SELECT NATURE OF DISTRESS s premikanjem pomožne tipke gor in dol izberite ustrezno vrste stiske.
 8. Na oknu POS. AND TIME OF POSITION lahko uredite položaj in čas s pomožno tipko CHANGE in numerično tipko. Izberite UNKNOWN, ko položaj ni znan.
 9. Potrdite nastavitve z OK.
 10. Dvignite pokrov, ki pokriva rdeči DISTRESS gumb, in ga držite tri sekunde.
 11. Po tem se preplah začne!
 12. Po poslanem DSC MF/HF klicu v stiski DSC sprejemnik čaka na potrditev (DSC ACKNOWLEDGEMENT).
 13. DSC preplah se bo ponovil vsake tri do štiri minute, dokler ne prejmete potrdila.Posredovanje klica v stiski (Mayday Relay) (MF)

To se oddaja samo, ko:
 • je druga oseba/plovilo v stiski in ne more samo posredovati klica v stiski, nna to kažejo na primer rdeče rakete ponoči ali
 • klic v stiski ni bil potrjen s strani CRS, ni mu sledila govorna (RT) ali teleks komunikacija na eni od frekvenc za stisko in DSC klic se ne nadaljuje.
MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY
THIS IS (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel), (MMSI of the vessel),
RECEIVED THE FOLLOWING MAYDAY FROM (Name of the vessel in distress), (Call sign of the vessel in distress), (MMSI of the vessel in distress)
MESSAGE BEGINS
(message received from vessel in distress or details of the distress)
MESSAGE ENDS
OVER
Vzorec posredovanega klica v stiski in sporočila

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

THIS IS Ferryboat Cathrine, Cathrine, Cathrine,
Sierra November Golf Charlie, 261431000
RECEIVED THE FOLLOWING MAYDAY FROM 278054321:
MAYDAY
Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321,
POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0545 UTC
The mast has broken and the engine is not strong enough to prevent us from grounding on a rocky shore
IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED
5 persons on board and due to strong winds we can only remain on board for approximately two zero minutes
OVER
Primer posredovanega klica v stiski in sporočila

Ko je DSC klic v stiski sprejet s strani CRS, ta takoj pošlje potrditev prek DSC-ja. Če ostane DSC klic v stiski nepotrjen, bo DSC samodejno ponavljal klic v približno štiriminutnih intervalih. Ponovitev oddajanja je mogoče izvesti tudi ročno z ustavitvijo klica v stiski in ponovnim programiranjem DSC-ja pred pritiskom na gumb Distress za pet sekund. Ko prejmemo potrditev DSC klica v stiski, se samodejno ustavi ponovitev preplaha. Informacije v potrditvi vsebujejo:
 • MMSI postaje, ki potrdi sprejem klica v stiski (to naj bi bila CRS, šele če se CRS ne javi po petih minutah, lahko klic potrdi ladja) in
 • ponovitev podatkov, prejetih od postaje v stiski.
Govorno (RT) sporočilo v stiski, ki sledi, se oddaja na 2182 kHz in potrdi z govorom, tako s strani CRS kot tudi plovil v bližini, koordiniranih s strani CRS.

Posredovanje klica v stiski (Distress Relay) (HF)

To oddamo samo, ko:
 • je druga oseba/plovilo v stiski in ne more samo posredovati klica v stiski, na kar kažejo na primer rdeče rakete ponoči ali
 • klic v stiski ni bil potrjen s strani CRS in ni mu sledila govorna (RT).
Opomba: Posredovanje klica v stiski mora biti naslovljeno na CRS ali na RCC.

Vaja na MF/HF radijskem simulatorjuSprejem klica v stiski (MF)

Po prejemu klica v stiski na 2187,5 kHz je potrebno preiti na ustrezne govorne (RT) ali teleks frekvence in poslušati (prebrati) sporočilo za stisko. Nato počakamo na govorno potrditev s strani CRS in sledimo nadaljnjim govornim komunikacijam na RT ali teleks frekvencah. Če vaše plovilo lahko pomaga, potrdite pomoč z govornim (RT) klicem na 2182 kHz.
Če klicu v stiski ne sledi govorno sporočilo (RT) na 2182 kHz ali potrditvi s strani katerekoli drugi postaje ne sledi govorno sporočilo (RT) na 2182 kHz, poskusite obvestiti RCC prek kakršnegakoli drugega sredstva.

MAYDAY
(MMSI of the vessel in distress), (Name of the vessel in distress spoken 3 times), (Call sign of the vessel in distress)
THIS IS (MMSI of the vessel), (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel)
RECEIVED MAYDAY
Vzorec potrditve klica v stiski z govornim sporočilom (RT)

Vaja na MF/HF radijskem simulatorjuSprejem klica v stiski (HF)

Po prejemu klica v stiski preko DSC-ja je potrebno preiti na ustrezne govorne (RT) ali teleks frekvence in poslušati (prebrati) sporočilo za stisko. Nato počakamo na govorno potrditev s strani CRS in sledimo nadaljnjim govornim komunikacijam na RT ali teleks frekvencah. Če vaše plovilo lahko pomaga, potrdite pomoč z govornim (RT) klicem prek najustreznejšega medija.
Če klic v stiski ni potrjen s strani CRS in mu ne sledi govorno (RT) ali telex sporočilo na ustrezni frekvenci, poskusite obvestiti RCC preko kakršnegakoli drugega sredstva.

Vaja na MF/HF radijskem simulatorju


Nadzor govornih (RT) komunikacij

Med stisko je molk na frekvencah, določenih za stisko, avtomatsko zapovedan. Vendar je treba radijske komunikacije nadzorovati in slediti dogajanju. Za lažje spremljanje morajo vse postaje uporabljati iste proceduralne besede.

SEELONCE MAYDAY pomeni, da frekvenco lahko uporablja samo plovilo v stiski ter RCC (in vsa druga plovila, ki jih RCC prosi za pomoč). Običajno ga uporablja organ, če drugo plovilo ovira komunikacijo v stiski.
SEELONCE DISTRESS pomeni, da frekvenco lahko uporabljata samo ladja v stiski in RCC (in vsa druga plovila, ki jih RCC prosi za pomoč). Običajno ga uporablja katerokoli plovilo, če drugo plovilo ovira komunikacijo v stiski.
PRUDONCE pomeni, da se frekvenco lahko uporablja tudi za druge zadeve vendar v zelo omejenem obsegu. Običajno ga uporablja RCC, ko je reševalna akcija v zaključni fazi.
SEELONCE FEENEE pomeni, da je stiska končana in se na radiu delo normalno nadaljuje.
Vsa sporočila za nadzor radijskih zvez imajo isti vzorec. Razlikujejo se samo po proceduralnih besedah.

MAYDAY
ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS
THIS IS (Name of the vessel or the responding authority spoken 3 times)
(Date and time in UTC)
(Name of the vessel in distress), (Call sign of the vessel in distress), (MMSI of the vessel in distress)
(procedure word)
OUT
Vzorec klica in sporočila za nadzor radijske zveze

MAYDAY

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS
THIS IS RCC KOPER, RCC KOPER, RCC KOPER
21 November at 0615 UTC
Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321

SEELONCE FEENEE

OUT
Primer klica in sporočila s sporočilom, da je stiska končana.

Preklic lažnega preplaha

Če pomotoma oddajamo lažen DSC klic v stiski, moramo oddajanje preplaha takoj zaustaviti bodisi s pritiskom na gumb CANCEL ali gumb STOP ali z izklopom MF/HF DSC radia (ki ga je treba priklopiti nazaj po nekaj sekundah). Ker gredo vse postaje na določeno govorno frekvenco, je potrebno na tej frekvenci posredovati preklic preplaha.

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel), (MMSI of the vessel),
POSITION (Vessel's position) AT (Time of vessel's position in UTC)

CANCEL MY DISTRESS ALERT OF (Original date and time of distress alert in UTC)

OVER
Vzorec klica in sporočila za preklic lažnega preplaha

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321
POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0550 UTC

CANCEL MY DISTRESS ALERT OF 21 November at 0545 UTC

OVER
Primer klica in sporočila za preklic lažnega preplaha