MF/HF RT radio pogosto imenujemo SSB (single side band – slovensko: enobočna amplitudna modulacija) radio. To je oddajno-sprejemni sistem, pogosto označen kot Transceiver (Tx / Rx), ki omogoča operaterju bodisi oddajanje ali sprejemanje govornih informacij. MF/HF radijska oprema za govorno komunikacijo uporablja SSB modulacijo.

Ena od večjih slabosti MF/HF RT radia je ta, da ne more »nasloviti« klica samo na določeno postajo, temveč lahko slišijo pogovor tudi vse druge MF/HF postaje v območju.

Zaradi tega ima MF/HF radijska oprema vključen MF/HF DSC krmilnik, ki deluje kot križanec med običajnim telefonom in radiem. DSC deluje preko DSC vmesnika ali modema, ki preprosto pošlje digitalno kodo na MF/HF DSC frekvenci in tako pokliče drugo MF/HF radijsko postajo. To je izvedljivo, ker ima vsak MF/HF DSC Controller edinstveno številko MMSI, ki deluje kot telefonska številka.


ssb

Glavni deli MF/HF radia so:

  • sprejemnik (Rx) s slušalkami in/ali zvočnikom,
  • oddajnik (Tx) z mikrofonom - mikrofon in slušalke so pogosto združeni v eno slušalko (kot pri telefonu),
  • MF/HF DSC krmilnik,
  • radio teleks sistem (opcija),
  • antena, ki omogoča tako simplex kot duplex operacijo, in
  • napajanje - najpogosteje 12 V ali 24 V baterija.

Srednjevalovne frekvence (MF), določene za pomorske komunikacije, so med 1605 kHz in 3800 kHz in se imenujejo "t" band.


BAND
DSC FREQUENCY
RT FREQUENCY
HF 2 MHz
2187,5 kHz 2182,0 kHz
Srednjevalovne frekvence (MF), določene za klic v stiski in varnostne namene.

Kratkovalovne frekvence (HF), določene za pomorske komunikacije, so med 4000 kHz in 27.500 kHz in se imenujejo "u" band. Ta je razdeljen na naslednje frekvenčne podpasove: 4, 6, 8, 12, 16, 18/19, 22, 25/26 MHz. Toda samo prvih pet podpasov se uporablja za klic v stiski in komunikacije za zagotavljanje varnosti.

BAND
DSC FREQUENCY
RT FREQUENCY
HF 4 MHz
4207,5 kHz 4125,0 kHz
HF 6 MHz
6312,0 kHz 6215,0 kHz
HF 8 MHz
8414,5 kHz 8291,0 kHz
HF 12 MHz
12577,0 kHz 12290,0 kHz
HF 16 MHz
16804,5 kHz 16420,0 kHz
Kratkovalovne frekvence (HF), določene za klic v stiski in varnostne namene.

Namestitev MF/HF radijske postaje


MF/HF radijsko postajo je treba postaviti tako, da:
• ni izpostavljena vremenskim vplivom in neposredni sončni svetlobi,
• hrup motorja, vibracije ali druge vrste hrupa ne bi povzročali operaterju težav s slišnostjo,
• je v položaju, ki omogoča priročno uporabo in nadzor,
• je vsaj 1 m (3 čevlje) vstran od vseh kompasov, tako magnetnih kakor elektronskih.

Ponavadi je umeščena v kabini na malih plovilih ali na mostu na večjih plovilih


Namestitev MF/HF antene


MF/HF antena ne zahteva najvišje možne lokacije za čim večji doseg. Za nočno komuniciranje se običajno uporablja 4 in 6 MHz področje, medtem ko se podnevi uporablja 12 & 16 MHz.

Povezovanje z navigacijskimi inštrumenti


Zelo priporočljiva je povezava MF/HF radijske postaje z zunanjim virom navigacijskih podatkov, kot je na primer GPS ali elektronska karta. Na ta način MF/HF radijska postaja lahko pridobi natančen položaj in točen čas. Če MF/HF radijska postaja ni povezana z GPS, bo postaja v rednih časovnih presledkih opozarjala, da položaj manjka in ga je zato potrebno vstavljati ročno (najmanj vsake 4 ure!). To je zelo pomembno v primeru stiske, kot je podrobno pojasnjeno v naslednjih poglavjih.


Zahteve konvencije SOLASSOLAS plovila, ki plujejo izven področja A1, morajo imeti MF/HF radijsko napravo za oddajanje DSC klicev.
MF/HF radijska postaja mora biti sposobna neprekinjeno in samodejno paziti na morebitni klic na frekvenci 2187,5 kHz (MF), ko je plovilo v navigacijskem področju A2.
Ko je plovilo v navigacijskem področju A3 ali A4, je potrebno neprekinjeno in samodejno paziti na morebitni klic na frekvenci 8414,5 kHz in na najmanj eni dodatni HF frekvenci (zaželeno je, da se posluša vse), kar je odvisno od pogojev širjenja radijskih valov, to je 4 ali 6 MHz ponoči in 12 ali 16 MHz podnevi.
MF/HF DSC krmilniki običajno omogočajo, da poslušamo vse DSC frekvence, t.j. pet na HF področju in eno na MF področju.
Radiooperaterji morajo voditi dnevnik ladijske radijske postaje in v njem beležiti klice (obvezno za vse DSC klice v stiski).


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM