DSC kontrola ima še nekatere dodatne funkcije, ki jih lahko uporabimo preko menija, ko je VHF radijska postaja v DSC načinu. Izbor dodatnih funkcij je odvisen od modela VHF radijske postaje. Tri dodatne funkcije so omogočene na vseh VHF radijskih postajah:

 • ročni vpis pozicije in časa,
 • vpis MMSI številk (MMSI številka in skupinska MMSI številka - MMSI številko lahko vpiše samo dobavitelj VHF radijske postaje) in
 • urejanje imenika MMSI številk.

Vaja na simulatorju VHF radijske postaje

Nastavitev kontrasta zaslona

Kontrast zaslona lahko prilagodite trenutnim svetlobnim razmeram. Na voljo imate 16 nivojev kontrasta.
 1. Pritisni mehko tipko "Menu".
 2. Pritisni mehko tipko "LCD".
 3. Pritisni mehki tipki up in down za nastavitev kontrasta (od -7 do +8).
 4. Dvakrat pritisni mehko tipko "C".


Nastavitev kontrasta zaslona

Ročni vpis pozicije in časa

Na zaslonu je viden podatek o zemljepisni širini in dolžini, ki ga običajno VHF radijski postaji posreduje satelitski navigacijski sistem GPS, s katerim je postaja povezana, npr. 45036N 013032E at 1615 UTC.

V primeru, da VHF radijska postaja ni povezana z GPS napravo oz. GPS ne deluje pravilno, moramo pozicijo plovila vpisati ročno. Na zaslonu je vidno obvestilo "No Position Available", vse dokler pozicije ne vpišemo ročno.

Priporočljivo je, da se pozicijo vpiše vsaj vsake štiri ure. V primeru oddajanja klica v stiski je priporočljivo, da pred njegovo oddajo preverimo oziroma popravimo pozicijo, če le imamo na voljo dovolj časa.

 1. Pritisni mehko tipko "Menu".
 2. Pritisni mehko tipko "Posn".
 3. Pritisni mehko tipko "Posn".
 4. S pomočjo tipkovnice vpiši zemljepisno širino in dolžino, s pomočjo mehkih tipk pa znake N,S,E in W.
 5. Pritisni tipko "E".
 6. S pomočjo tipkovnice vpiši UTC čas (24-urni format).
 7. Pritisni tipko "E".
 8. Dvakrat pritisni mehko tipko "C".


Ročni vpis pozicije in časa

Vpis MMSI številke

Vsako VHF radijsko postajo z DSC kontrolo lahko identificiramo s pomočjo enolične MMSI številke, ki jo plovilu dodeli ustrezen državni organ. MMSI številka je vprogramirana v VHF radijsko postajo. V primeru, da VHF radijska postaja pripada tudi določeni skupini postaj, lahko vanjo vprogramiramo še skupinsko MMSI številko.

Vpis MMSI številke - Enolično MMSI številko, ki je bila dodeljena plovilu, vpiše v VHF radijsko postajo njen dobavitelj. Običajno je za njen vpis potrebno geslo oziroma je pri njenem vpisu potrebno slediti natančno določenemu postopku. Zaradi tega lahko uporabnik VHF radijske postaje MMSI številko samo vidi, ne more pa je spreminjati.

Vpis skupinske MMSI številke - številko lahko vpišemo oziroma popravimo po naslednjem postopku:
 1. Pritisni mehko tipko "Menu".
 2. Pritisni mehko tipko "More".
 3. Pritisni mehko tipko "MMSI".
 4. Pritisni mehko tipko right .
 5. Vpiši skupinsko MMSI številko s pomočjo tipkovnice.
 6. Pritisnite tipko "E".
 7. Trikrat pritisni mehko tipko "C".


Vpis skupinske MMSI številke

Urejanje imenika MMSI številk

Imenik MMSI številk se uporablja za shranjevanje pomembnih ali pogosto uporabljanih MMSI številk in deluje podobno kot imenik telefonskih številk na mobilnih telefonih. Uporabljamo ga pri oddaji DSC navadnih klicev, ko klicano postajo izberemo kar iz imenika MMSI številk.

V imenik MMSI številk simulatorja VHF radijske postaje lahko shranimo do 16 vpisov, vsak vpis pa je sestavljen iz imena vpisa in MMSI številke.

Dostop do imenika MMSI številk:
 1. Pritisni mehko tipko "Menu".
 2. Pritisni mehko tipko "More".
 3. Pritisni mehko tipko "Dir" (na zaslonu se pojavijo informacije o imeniku MMSI številk, kjer je vidno trenutno število vpisov).

Vpise lahko pregledujete, popravljate, dodajate nove ali jih brišete.

Dodajanje novega vpisa:
 1. Pritisni tipko "Add".
 2. Vpiši ime vpisa s pomočjo tipkovnice.
 3. Pritisni tipko "E".
 4. Vpiši MMSI številko s pomočjo tipkovnice.
 5. Pritisni tipko "E".

Pregledovanje vpisov:
 1. Pritisni mehko tipko "View".
 2. Pritisni mehki tipki "Next" ali "Back" za premikanje med posameznimi vpisi.

Popravljanje vpisov:
 1. Med pregledovanjem izbranega vpisa pritisni mehko tipko "Edit".
 2. Pritisni na eno izmed mehkih tipk right za ponovni vpis imena vpisa ali MMSI številke.
 3. Pritisni tipko "E".
Brisanje vpisov:
 1. Med pregledovanjem izbranega vpisa pritisni mehko tipko "Edit".
 2. Pritisni mehko tipko "Del".
 3. Pritisni mehko tipko "Yes".


Dodajanje novega vpisa, njegovo popravljanje in brisanje

Vklop/izklop zvočnega signala tipk

Ob pritisku na tipke simulatorja VHF radijske postaje zaslišimo zvočni signal oziroma pisk, ki ga lahko po želji tudi izklopimo. Zvočni signal lahko izklopimo samo za običajno tipkanje brez držanja tipke. Nekatere tipke imajo dodatno funkcionalnost, ki jo dosežemo z njenim držanjem (npr. za nastavitev uporabniškega kanala), pri katerem zvočnega signala (dvojni pisk) ni mogoče izklopiti.

 1. Pritisni mehko tipko "Menu".
 2. Pritisni mehko tipko "More".
 3. Pritisni mehko tipko "More".
 4. Pritisni mehko tipko "Beep".
 5. Za ponovni vklop zvočnega signala ponovno pritisni mehko tipko "Beep".
 6. Trikrat pritisni mehko tipko "C".


Izklop zvočnega signala tipk
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM