Skupinski klic je vrsta DSC klica in ne kategorija, ki pa se na mnogih VHF radijskih postajah vseeno pojavlja kot poseben tip navadnega klica. Skupinski klic je navaden klic, poslan na skupinski MMSI (MMSI številka se začne z "0").

Npr. predstavnik podjetja, ki nam je dal v najem enega izmed skupine plovil, ki plujejo skupaj, lahko s tem klicem istočasno kontaktira celotno skupino plovil.

Oddanemu DSC skupinskemu klicu preko VHF CH 70 sledi govorna komunikacija na izbranem delovnem kanalu.

Vaja na simulatorju VHF radijske postaje

V nadaljevanju je opisan postopek za oddajanje DSC skupinskega klica na skupinski MMSI, kateremu pripada tudi naša VHF radijska postaja. Klic oddamo preko VHF CH 70 s pomočjo DSC kontrole:

 1. Izberi delovni kanal v RT načinu.
 2. Preklopi na DSC način.
 3. Pritisni mehko tipko "Call".
 4. Trikrat pritisni mehko tipko "Type" za premikanje po seznamu kategorij klicev do skupinskega klica.
 5. Lahko spremeniš kanal za govorno komunikacijo (privzet je delovni kanal):
  • izberi med predhodno vprogramiranimi VHF CH 06, 08, 72 in 77 - pritiskaj mehko tipko "Chan" za premikanje po seznamu predhodno vprogramiranih kanalov, izbrani kanal potrdi s pritiskom na tipko "E" ali
  • ročno vpiši številko kanala s pomočjo tipkovnice in pritisni tipko "E".
 6. Pritisni mehko tipko "Send".
 7. Pritisni tipko "E".

Oddajanje DSC skupinskega klica
DSC skupinski klic je poslan skupinski MMSI preko VHF CH 70. Nadaljuj z govorno komunikacijo na izbranem delovnem kanalu.

Prejem skupinskega klica

Po prejemu DSC skupinskega klica preko VHF CH 70 se VHF radijska postaja samodejno prestavi na delovni kanal. Poslušati je potrebno govorno sporočilo na delovnem kanalu, po potrebi lahko nato nadaljujete z govorno komunikacijo.

Vaja na simulatorju VHF radijske postaje

Po prejemu DSC skupinskega klica lahko:

 • klic sprejmete: Pritisnite mehko tipko "OK".
 • klica ne sprejmete: Pritisnite tipko "C" za prekinitev zvonjenja in izbris informacij o klicu z zaslona. S pritiskom na mehko tipko "Stop" lahko prekinete samo zvonjenje.

Prejem DSC skupinskega klica
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM