Med plovbo moramo neprestano poslušati VHF CH 16. Lahko pa moramo istočasno poslušati tudi kateri drugi kanal, npr. kanal pristaniške službe. S pritiskom na tipko "DW" ali D/W" lahko vključimo dvojno poslušanje (Dual Watch), ki nam omogoča izmenično poslušanje trenutno izbranega delovnega kanala in VHF CH 16.

Priporočljivo je, da med plovbo poslušamo VHF CH 13, ki je namenjen komunikaciji ladja-ladja (navigacijska varnost). Kadar se približujemo ali oddaljujemo od določenega pristanišča, pa naj bi spremljali VHF CH 12. Npr. manjša ladja, ki prečka Rokavski preliv, naj bi izmenično poslušala VHF CH 16 in VHF CH 13. Ko se začne približevati pristanišču Southampton, pa naj bi izmenično poslušala VHF CH 16 in VHF CH 12.

Vaja na simulatorju VHF radijske postaje

Za vklop dvojnega poslušanja najprej izberite delovni kanal in nato pritisnite na tipko "D/W". Na zaslonu se bo pojavila oznaka "D/W" in vidno bo izmenjavanje med izbranim delovnim kanalom in VHF CH 16. V primeru sprejema signala na enem izmed teh dveh kanalov se bo dvojno poslušanje izklopilo in VHF radijska postaja bo obstala na kanalu, kjer poteka komunikacija. Dvojno poslušanje izklopite s pritiskom na tipko "16", "D/W" ali "C".


Izbira VHF CH 06 kot delovnega kanala in vklop dvojnega poslušanja
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM