Večina VHF radijskih postaj ima tudi možnost trojnega poslušanja (Tri Watch), ki deluje po enakem principu kot dvojno poslušanje, le da se pri njem izmenjujejo trije kanali: delovni kanal, VHF CH 16 in uporabniški kanal. Trojno poslušanje lahko vklopimo s posebno tipko "TW", "Tri" ali "T/W". Predhodno mora biti ustrezno nastavljen tudi uporabniški kanal, ki ne sme biti enak VHF CH 16 ali delovnemu kanalu.

Vaja na simulatorju VHF radijske postaje

Za vklop trojnega poslušanja najprej izberite delovni kanal in pritisnite na mehko tipko "T/W". Na zaslonu se bo pojavila oznaka "T/W" in vidno bo izmenjavanje med delovnim kanalom, VHF CH 16 in uporabniškim kanalom. V primeru sprejema signala na kateremkoli od teh treh kanalov bo VHF radijska postaja obstala na kanalu, kjer poteka komunikacija. Trojno poslušanje izklopimo s pritiskom na tipko "16 " ali "C".


Izbor VHF CH 15 kot delovnega kanala in vklop trojnega poslušanja (predhodno je bil kot uporabniški kanal nastavljen VHF CH 06)
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM