VHF radijske postaje imajo posebno "1/25", "1W/25W" ali "Lo/Hi" tipko za preklapljanje med največjo dopustno (25 W) in zmanjšano (1 W) oddajno močjo. V primeru izbire VHF CH 15 ali 17 (kanala sosednja kanalu VHF CH 16) se VHF radijska postaja samodejno preklopi na zmanjšano oddajno moč in je na omenjenih kanalih ne moremo spremeniti. Z zmanjšano oddajno močjo zmanjšamo doseg radijskega signala in hkrati varčujemo z baterijo.

Vaja na simulatorju VHF radijske postaje

S pritiskom na tipko "1/25" izmenjujemo oddajno moč med največjo dopustno (25 W) in zmanjšano (1 W).


Preklop na zmanjšano oddajno moč in ponovni preklop na največjo dopustno oddajno moč
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM