Tipka za govor (Press To Talk (PTT) ali PRESSEL) je ponavadi nameščena na eni strani mikrofona ali na sredini oprijema slušalke. S pritiskom na tipko preklopimo VHF radijsko postajo v način oddajanja, s sprostitvijo tipke pa VHF radijska postaja spet deluje v načinu sprejemanja.

Med oddajanjem oziroma sprejemanjem se na zaslonu pojavi oznaka Tx (oddajanje) ali Rx (sprejemanje).

Vaja na simulatorju VHF radijske postaje

Na mikrofonu pritisnite tipko za govor za oddajanje (Tx) in jo sprostite za sprejemanje (Rx).

PTT

Tipka za govor na mikrofonu
Ob govorni komunikaciji na VHF CH 16 se na zaslonu oznaka Tx/Rx spreminja v skladu s pritiskom (Tx) in sprostitvijo (Rx) tipke za govor.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM