Vse VHF radijske postaje imajo možnost uravnavanja osvetlitve zaslona, saj z njimi delamo v različnih pogojih osvetlitve, podnevi in ponoči. Osvetlitev uravnavamo s tipko, ki ima oznako "DIM" ali backlight .

Vaja na simulatorju VHF radijske postaje

Osvetlitev zaslona prilagajamo za potrebe lažje berljivosti podatkov na zaslonu. Zaslon ima pet stopenj osvetlitve, ki jih spreminjamo s pritiskom na tipko z oznako backlight (tipko držimo toliko časa, dokler ne dosežemo želene stopnje osvetlitve).

Prilagajanje osvetlitve zaslona na najvišjo možno stopnjo in izklop osvetlitve zaslona
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM