Teorija o uporabi VHF radijske postaje je predstavljena na simulatorju GMDSS VHF radijske postaje znamke Simrad RD68. Pri uporabi simulatorja upoštevajte naslednje osnovne informacije.

simulator
Prikaz simulatorja GMDSS VHF radijske postaje

Simulator prikazuje:

 1. GMDSS VHF radijsko postajo z združenim mikrofonom in zvočnikom.
 2. Simulacijo sprožanja DSC klicev ("Alerts") in potrjevanja DSC klicev (Acknowledge) na klicani postaji.
 3. Stikalo za simulacijo prisotnosti govorne komunikacije na VHF CH 16. To stikalo nam omogoča popoln pregled delovanja funkcij: Dual Watch, Triwatch, Scan in Memory Scan, ki so razložene v naslednjih poglavjih.
 4. GPS stikalo, ki omogoča vklop ("ON") in izklop ("OFF") povezave z zunanjim GPS sprejemnikom.
 5. Osnovne infomacije o identifikaciji plovila in VHF radijske postaje, ki so običajno zapisane v bližini naprave.

VHF radijska postja Simrad RD68 vključuje združeno RT funkcijo in DSC kontrolo. Nekatere GMDSS naprave namreč lahko ponujajo ti dve funkcionalnosti v dveh ločenih vendar medsebojno povezanih napravah, ena omogoča RT funkcijo, druga pa je DSC kontrola.

Upravljanje z VHF radijsko postajo je enostavno. Ločimo šest vrst tipk oziroma gumbov za upravljanje:

 1. Vrtljivi gumbi.
 2. Alfanumerična tipkovnica.
 3. Prednastavljene tipke za pogosto uporabljane RT funkcije.
 4. Štiri večfunkcijske mehke tipke ob desni strani zaslona, katerih funkcija se spreminja v odvisnosti od stanja, v katerem je VHF radijska postaja. Trenutna funkcija vsakega mehkega gumba je vidna na desni strani zaslona ob vsakem mehkem gumbu.
 5. Tipka Distress pod zaščitnim drsljivim pokrovom.
 6. Tipka PTT na mikrofonu.
RD68 controls
Tipke in gumbi za upravljanje VHF radijske postaje


VHF radijska postaja lahko deluje v dveh načinih:

 • RT (govorni) način omogoča dostop do običajnih RT (govornih) radijskih funkcij.
 • DSC način omogoča uporabo DSC kontrole.

Ta dva načina komuniciranja izmenjujemo s pritiskom na zgornjo mehko tipko z na zaslonu prikazano oznako DSC ali Rad.

Interakcija z uporabnikom VHF radijske postaje je dvojna:

zvočna, npr. zvonjenje in
vizualna preko zaslona.

Na zaslonu so vidne informacije tako DSC kontrole kot tudi RT funkcije radijske postaje.
Display

Npr. zaslon na zgornji sliki prikazuje, da je izbran VHF CH 16 (16), VHF radijska postaja deluje na največji dopustni moči 25 W (Hi) in je v funkciji sprejema (Rx).

Podatke vnašamo s pomočjo tipkovnice in mehkih tipk. Utripajoči kurzor označuje polje, v katerega trenutno vnašamo podatke. Brisanje pravkar vnešenih znakov in premik na levo je omogočen s pritiskom na mehko tipko z oznako Arrow .

Display

Primer zaslona med vnosom pozicije

Pri vnosu nekaterih podatkov je izbor znakov omejen. Npr. pri vnosu zemljepisne širine lahko vnesemo samo N (sever) ali S (jug). Posebne znake vpisujemo s pomočjo mehkih gumbov.

Display
Primer zaslona pri vnosu znakov N ali S

Za potrditev ali preklic vnešenih podatkov uporabljamo dve posebni tipki na alfanumerični tipkovnici: tipko E (za potrditev) in tipko C (za preklic).
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM