Največja dopustna oddajna moč za oddajanje (Tx) VHF radijske postaje je 25 W. V primeru komunikacije na oddaljenosti manjši od 10 NM je priporočljivo uporabiti manjšo oddajno moč in s tem zmanjšati porabo energije oziroma obremenitev baterije. Manjšo oddajno moč uporabljamo tudi zato, da z zmanjšanjem dosega lastnega oddajanja omogočimo komuniciranje ostalim plovilom v bližini na istem VHF kanalu. Z zmanjšanjem oddajne moči se tudi izognemo prevzemu signala, ki je opisan v nadaljevanju.

Zaradi vseh naštetih razlogov morajo imeti vse VHF radijske postaje omogočeno oddajanje na zmanjšani oddajni moči 1 W. V primeru, da je antena na plovilu nameščena na najvišji možni točki, je možna dobra komunikacija pri zmanjšani oddajni moči tudi med najmanjšimi plovili v oddaljenosti od 5 do 10 NM.

V primeru uporabe kanalov VHF CH 15 ali VHF CH 17 se oddajna moč samodejno zmanjša na zmanjšano oddajno moč 1 W.Postavite kurzor miške na plovilo in preverite, kdo sliši sporočilo izbranega plovila.

Prevzem signala

V primeru, ko VHF radijska postaja ne deluje kot oddajnik, deluje kot sprejemnik in se pri tem vedno samodejno prilagodi na sprejemanje najmočnejšega signala. Primer: v oddaljenosti 1 NM od našega plovila sta še dve plovili, ki oddajata na istem kanalu, ena na največji dopustni oddajni moči, druga na zmanjšani oddajni moči. Naša postaja bo sprejemala samo signal s plovila, ki oddaja na največji dopustni oddajni moči. V primeru, da bi obe plovili oddajali na zmanjšani oddajni moči (kar bi bilo tudi pravilno), bi lahko sprejemali signala obeh plovil.

Zaradi navedenih razlogov vedno najprej poskusite oddajati na zmanjšani oddajni moči in le po neuspešnih poskusih poskusite oddajati še na največji dopustni oddajni moči.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM