VHF RT radijska postaja je oddajno/sprejemna naprava, ki jo velikokrat imenujemo tudi transceiver (Tx/Rx), ker omogoča tako oddajanje kot tudi sprejemanje glasovnih spročil. VHF RT radijska postaja je lahko fiksna ali prenosna.

RD64

Primer fiksne VHF RT radijske postaje (Simrad RT64)

HT50

Primer prenosne VHF RT radijske postaje (Simrad HT50)

Ena največjih slabosti VHF RT radijske postaje je , da z njo ne moremo klicati samo ene natančno določene VHF RT radijske postaje. Kličemo jo namreč le glasovno in pri tem naše sporočilo slišijo vse postaje v našem dosegu.

Zaradi tega ima večina VHF radijskih postaj vgrajeno DSC kontrolo, zaradi katere lahko VHF radijska postaja deluje kot kombinacija običajnega telefona in VHF RT radijske postaje. Preko vgrajene DSC kontrole je mogoče poslati selektivni digitalni klic preko VHF CH 70, kar sproži "zvonjenje" na klicani VHF radijski postaji. Takšen klic nam omogoča enolična MMSI številka, ki deluje kot telefonska številka. DSC kontrolo imajo izključno fiksne VHF radijske postaje.

RD68

Primer VHF DSC radijske postaje (Simrad RD68)

VHF radijsko postajo sestavljajo:
  • sprejemnik (Rx) s slušalko in/ali z zvočnikom,
  • oddajnik (Tx) z mikrofonom (mikrofon in slušalka sta običajno združena),
  • DSC kontrola,
  • antena, ki omogoča simplex in duplex načina delovanja, in
  • napajanje - običajno 12 V ali 24 V baterija.

Namestitev VHF radijske postaje

Pri namestitvi VHF radijske postaje bodite pozorni na naslednje:
  • postaja ne sme biti izpostavljena vremenskim neprilikam in direktnemu soncu,
  • postajo namestite tako, da vas ne bosta pri komunikaciji motila glasnost in vibracije motorja ali ostali glasovi v okolici,
  • namestite jo tako, da jo boste lahko uporabljali brez težav,
  • postaja naj bo oddaljena vsaj 1 m od kompasa.
Običajno VHF radijsko postajo namestimo na manjših plovilih v kabino, na večjih pa na poveljniški most. Priporočamo še namestitev vodoodpornega zvočnika v bližino krmila, ker s tem dežurnemu na straži omogočamo tudi kontrolo nad VHF radijsko postajo.

Namestitev VHF antene

Anteno namestite na najvišjo možno točka plovila (npr. na jambor jadrnice), da si s tem zagotovite največji možni doseg VHF radijskega signala. Priporočamo , da imate na plovilu tudi rezervno anteno za primer okvare ali izgube antene.

Povezava z navigacijsko opremo

VHF radijsko postajo je priporočljivo povezati z navigacijsko napravo (npr. GPS ali chartplotter). Na ta način lahko VHF radijska postaja kadarkoli dobi infomacijo o poziciji in času, kar je zelo uporabno v nujnih primerih, ki so opisani podrobneje v naslednjih poglavjih.
RD68 linked to navigation source

Povezava z navigacijsko opremo


Ročna VHF radijska postaja

Ročna VHF radijska postaja običajno služi kot rezerva v primeru okvare fiksne VHF radijske postaje, uporablja pa se tudi za medsebojno komunikacijo na večjih ladjah ali pa v rešilnih čolnih, saj je povsem neodvisna enota.
V primerjavi s fiksno VHF radijsko postajo ima naslednje pomanjkljivosti:

1. Omejena kapaciteta baterije. Če je le možno, uporabljajte znižano oddajno moč in govorite razločno, da vam ne bo potrebno ponavljati sporočil, saj vsako oddajanje porabi veliko energije.

2. Zelo omejen doseg VHF radijske komunikacije.
o Antena je nameščena na slušalko in je posledično zelo nizko, npr. v rešilnem čolnu samo 1,5 m nad gladino morja.
o Zaradi varčevanja baterije je najvišja oddajna moč omejena na 5 W (fiksna VHF radijska postaja ima najvišjo dopustno oddajno moč 25 W).

3. Nimajo vgrajene DSC kontrole.

Zahteve SOLAS konvencije

SOLAS plovila morajo imeti vgrajeno VHF radijsko postajo, ki lahko oddaja DSC klic na VHF CH 70. VHF radijska postaja mora omogočati neprestano spremljanje VHF CH 70 (samodejno).
Radiooperaterji morajo v radijskem dnevniku voditi vse klice.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM