Veliko pravil v zvezi z uporabo radijske postaje je samoumevnih in tudi občasni uporabniki lahko brez težav upoštevajo predpise, kar je zlasti pomembno v izrednih razmerah.
Posebej je potrebno poudariti, da je oddajanje lažnih signalov v sili nezakonito dejanje in kaznivo po zakonih vseh držav.

Upoštevati pa je potrebno še naslednje prepovedi. Torej, prepovedano je:

  • nepotrebno oddajanje,
  • govor, ki vsebuje kletvice in druge nespodobne besede,
  • oddajanje prekrivajočih se signalov (vskakovanje v že obstoječo komunikacijo),
  • prisluškovanje (uporaba oziroma zloraba pogovora, ki ni bil namenjen vam oziroma ni bil javen),
  • oddajanje napačnih ali zavajajočih signalov in
  • oddajanje signalov brez identifikacije.
Laatste wijziging: zaterdag, 25 april 2020, 19:50