Ko govorimo preko radijske postaje, moramo upoštevati naslednje napotke:
 • Govoriti moramo jasno in razločno, da ni mogoča zamenjava z drugimi besedami.
 • Govoriti moramo na normalni ravni jakosti zvoka, ne smemo kričati, ker kričanje lahko povzroči izkrivljanje signala in preobremenitev mikrofona.
 • Besede naglašujemo bolj kot pri običajnem pogovoru, spustitvi intonacije glasu na koncu besede se izogibamo.
 • Govoriti moramo počasi, vendar še vedno v stavkih in ne ločeno besedo za besedo.

Vsi navadni klici (razen za stisko, nujo in varnost, ki so pojasnjeni v naslednjih poglavjih) na radiotelefoniji potekajo po enakem vzorcu.


(Identiteta klicane postaje do trikrat)

TUKAJ (ali THIS IS ali DE, izgovorjeno kot DELTA ECHO)

(Identiteta postaje, ki kliče do trikrat)

SPREJEM (ali OVER)
Vzorec začetnega klica

Odgovor je v isti obliki, vendar v obrnjenih vlogah:
(Identiteta klicane postaje do trikrat)

TUKAJ (ali THIS IS ali DE, izgovorjeno kot DELTA ECHO)

(Identiteta postaje, ki je klicala do trikrat)

(Sporočilo)

OVER
Vzorec, uporabljen po stiku.Postaje se lahko identificirajo z:
 • Imenom plovila,
 • MMSI (identifikacijskim znakom) ali
 • klicnim znakom.

V vseh primerih je postaja lahko plovilo, služba na morju (CG) ali obalna postaja (CRS).
Vse identifikacije se lahko uporabijo v katerikoli kombinaciji.

Identifikacijo je potrebno uporabiti:

 • trikrat v primeru stiske, nujnega ali varnostnega poročila, pri komunikaciji v težavnih razmerah v radijski komunikaciji (predvsem na kratkih in deloma na srednjih valovih) ter plovbi v mednarodnih vodah ali vodah druge države (zaradi težav z jezikom oziroma izgovorjavo),
 • dvakrat v primeru, da postaja ni pričakovala klica in
 • enkrat v vseh drugih primerih.
Ko je stik vzpostavljen, se identificiramo samo enkrat.

RT postopek:
 • Pritisnite stikalo PTT in izvedite klic (z uporabo vzorca zgoraj), ki se konča z besedo "OVER".
 • Spustite PTT stikalo in poslušajte za odgovor.
 • Ko je sporočila konec, postopek zaključimo z besedo "OUT".
Pritisni gumb za poslušanje primera pravilnega postopka komunikacije, v katerem se izmenjujeta jadrnica Spinaker in Marina Koper. Upoštevajte ON/OFF položaj PPT gumba med govorno radijsko komunikacijo.

Marina Koper, Marina Koper
To je Spinaker, Spinaker
Več

Spinaker
To je Marina Koper
Pojdi na kanal 15
Več

Marina Koper
To je Spinaker
Ali imate prostor za 14 metrov dolgo jadrnico
Več

Spinaker
To je Marina Koper
Da, imamo
Vplujte v marino in pojdite na skrajno desno številka ena pomola
Več

Marina Koper
To je Spinaker
Prihajamo
Out

Primer pravilnega glasovnega postopka med jadrnico Spinaker in Marino Koper. Komuniciranje se je začelo na VHF CH 16 in po prvem stiku je Marina Koper določila VHF CH 15 kot delovni kanal, na tem kanalu se komuniciranje nadaljuje.

Popačeni klici

Ko postaja prejme klic in ni prepričana, da je namenjen njej, ne sme odgovoriti. Ko postaja prejme klic, ki je namenjen njej, vendar identiteta klicatelja ni jasna, bi morala odgovoriti na naslednji način:

Postaja kliče Spinaker Postaja kliče Spinaker

TUKAJ Spinaker

Ponovi

OVER

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM