Proceduralne besede radijske komunikacije


Proceduralne besede so standardne besede ali besedne zveze, ki jih uporabljamo pri govorni radijski komunikaciji in nam olajšajo komunikacijo, ker so zgoščene in je njihov pomen vsem znan.

Uporaba radijske postaje obsega različne dejavnosti, od našega govora do poslušanja in razumevanja pomena sporočila. Radijski prenos zahteva miselni premik od vsakodnevnega govora v bolj zavestni postopek izgovorjave, kjer je poudarjena jasnost, kratkost in zanesljivost. Zato je izgovorjava v skladu s priporočili nujna za operaterja. Kot lahko vidite iz primera izgovorjave številk, se priporočila tudi spreminjajo tako, da se prejšnja priporočila (ICS) zamenja za nova (SMCP) z namenom zagotavljanja bolj razumljivega in natančnega prenosa informacije.

Ne samo pri predpisanih načinih izgovorjave, tudi sicer se mora operater vedno zavedati natančnosti pri izgovorjavi in naglaševanju, paziti da ne vstavlja dodatnih zvokov v svoj govor - predvsem refleksno izgovorjenih „eee“, "ah", "er", "um" itd. Pred začetkom vsakega oddajanja mora operater pravilno namestiti mikrofon tako, da ni ne preblizu ne predaleč od mikrofona. Največkrat se to dogaja predvsem v nujnih primerih, ko se namreč zgodi, da operater da mikrofon preblizu in tako oddaja nerazumljiva sporočila.

Glavna priporočila, ki jih je potrebno upoštevati, so:

 • Uporabljati je potrebno vse predpisane besede, znake in besedne zveze.
 • Govori se počasi, jasno in razločno brez primesi tujih zvokov.
 • Pravočasno naj vsak operater ugotovi, na kakšen način je govor najbolj razumljiv glede na optimalno oddaljenost ust od mikrofona ter moči glasu in hitrosti izgovorjave.
 • Kjer se le da, naj operater sledi določenemu vrstnemu redu oddajanja (npr. IMO navodila za stisko).
Če operaterja govorita različna jezika, je kot delovni jezik predpisana uporaba angleškega jezika in sicer Standardnih pomorskih komunikacijskih fraz (SMCP).

Običajne klice vzpostavljamo po naslednjem vzorcu:
 • Identiteta (ime plovila ali pozivni znak ali MMSI) klicane postaje, ki ji sledi "TUKAJ + Vaša identifikacija" (angl. THIS IS), nakar predamo konverzacijo drugi postaji z besedo SPREJEM (angl. OVER).
 • Z besedo SPREJEM (angl. OVER) moramo sporočilo zaključiti tudi vsakokrat, ko želimo predati besedo.

Pomembne proceduralne besede

Zaradi pravilnega vrednotenja pomembnih besed in besednih zvez je pomembno poznati seznam prednostnih sporočil, ki ga določa ITU:

 1. Komunikacije v stiski (najvišja prioriteta)
 2. Nujna sporočila
 3. Varnostna sporočila
 4. Navigacijska navodila in pripomočki (npr. radio-signali)
 5. SAR sporočila
 6. Meteorološka sporočila
 7. Sporočila v zvezi z ladjami, ki delajo za Združene narode
 8. Komunikacije, povezane s poslovanjem
 9. Vsa ostala sporočila
Ključne besede za označevanje prednostnih klicev:

 • V stiski: MAYDAY MAYDAY MAYDAY
 • V nuji: PAN-PAN PAN-PAN PAN-PAN
 • Za varnost: SÉCURITÉ SÉCURITÉ SÉCURITÉ

Čeprav vsebina Standardnih pomorskih komunikacijskih fraz (SMCP) presega namen tega tečaja, je zelo priporočljivo, da si tudi neprofesionalni radijski operater razširi svoj besedni zaklad s temi frazami in njihovo uporabnostjo. Opomba za tiste, ki jim angleščina ni materni jezik: tudi angleško govoreči ljudje se morajo te fraze naučiti, saj v vsakdanjem jeziku govorijo drugače.

Sporočilne oznake se uporabljajo za napoved vrste sporočila zato, da omogočimo hitro razumevanje in odziv. To so: vprašanja, odgovori, zahteva (prošnja), informacija, nasvet, navodilo, opozorilo in namera.

Primeri:

 • "Vprašanje: Koliko vlačilcev želite? " angl. “Question: How many tugs do you require?”
 • "Odgovor: Potrebujem en vlačilec." angl. “Answer: I require one tug.”
 • "Zahteva: Potrebujem takojšnjo pomoč vlačilca." angl. “Request: I require immediate tug assistance.”
 • "Informacija: Moj položaj je ..." angl. “Information: My position is …”
 • "Nasveti *: Držite smer ..." * Nasvet je zelo priporočljiv, v nasprotju z navodili, ki so blažja oblika. angl. “Advice: maintain course …”
 • "Navodilo: Spremeni smer v ..." angl. “Instruction: Alter course to …”
 • "Opozorilo: Orkanski vetrovi ..." angl. “Warning: Gale force winds …”
 • "Namera: Nameravam spremeniti smer v levo ..." angl. “Intention: I intend to alter course to port …”
Vsaka od teh sporočilnih oznak zahteva standarden odgovor in sicer:

 • … (Opozorilo, navodilo, namera...) prejeto(a) (angl. Received)

Za zagotavljanje pravilnega razumevanja med radijsko komunikacijo je priporočljivo uporabiti naslednje izraze:

 • Razumem (Understood)
 • Napaka ... popravek (Mistake…correction)
 • Ostani na (Stay on)
 • Nič več (Nothing more)
 • Ponovi (V angleščini: "Say again" in ne ‘repeat’)
 • Preberite spet (Read back)

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj najpogostejših fraz, ki naj bi jih poznali vsi pomorski radio-operaterji (fraze so povzete iz SMCP). V slovenščini uporabljajte smiseln prevod. Celoten prevod vseh fraz lahko dobite v priročniku „Pomorska govorna komunikacija“ (Dušan Fabe, Valter Suban, UL FPP, Portorož 2003).

 • Acknowledge (Potrjujem sprejem) ... To pomeni, da mi sporočite, da ste prejeli in razumeli to sporočilo.
 • Affirmative (Pritrjujem) ... Da, ali dovoljenje za ...
 • All ships in (Vsem ladjam v ) ... Zahteva, da vse ladje na navedenem območju poslušajo, kaj sledi.
 • Break (Prekinjam) ... Ko je potrebno prekiniti oddajanje zaradi posredovanj v nujnih primerih.
 • Calling (Kličem) ... Želim govoriti z ...
 • Channel (Kanal) ... Sprememba na kanal_______ pred nadaljevanjem.
 • Confirm (Potrdite) ... Potrditev mojega sporočila.
 • Correction (Popravljam) ... Prišlo je do napake, potem sledi pravilna verzija ...
 • Go ahead (Kar naprej) ... Nadaljujte z vašim sporočilom.
 • How do you read? ... How well are you receiving me? (Do you receive me?) (Kako dobro me sprejemate?) Odgovor: Sprejem je neuporaben slab/zadovoljiv/dober/odličen, ali od 1 do 5, 5 je odličen sprejem.
 • I say again … I will say again (Ponavljam) ... povejte še enkrat sporočilo (pomembno je, da ne uporabljate besede „repeat“ v tej situaciji).
 • I am coming to your assistance (Prihajam na pomoč) ... odgovor na klic v stiski.
 • Mayday relay (Posredujem klic v stiski) ... Ponovitev klica v stiski, ko drugo plovilo ne more direktno oddati klica.
 • Message for you (Sporočilo za vas) ... imam sporočilo za vas, ki bo prebrano, ko mi sporočite, ali ste pripravljeni za sprejem (po potrditvi - acknowledge).
 • Mistake (Napaka) ... Napaka v vašem prenosu. Popravek:
 • Negative (Narobe, Ne) ... Ne, ali nekaj ni prav ali se ne strinjam.
 • Over (Sprejem)... Moje oddajanje je končano in pričakujem odgovor od vas.
 • Out (Konec, končano)... Oddajanje je končano in ne pričakujem odgovora.
 • Please acknowledge (Prosim potrdite) ... Potrdite, da ste prejeli, kar sem ravnokar povedal ...
 • Read back (Ponovite)... Ponovi celotno sporočilo natančno tako, kot je bilo prejeto.
 • Standby (Počakajte) ... Moram začasno prekiniti, prosim počakajte ...
 • Seelonce* (Tišina na) ... Označuje, da je zapovedan molk na določeni frekvenci (kanalu) zaradi prednostnih komunikacij.
 • Seelonce Feenee* (Konec tišine) ... Odpovedi zapovedanega molka (* Izgovarja se s francoskim naglasom (Silons oziroma Silons fini)).
 • Stand by on VHF channel … Remain on VHF channel (Ostanite na VHF kanalu) ... Postaje ostanejo na istem VHF kanalu.
 • Standing by on (Čakam na VHF kanalu)... Strinjam se, da počakam na kanalu VHF ...
 • Stay on (Ostani na zvezi)... Ne prekiniti pogovora, ker bo postaja še oddajala.
 • Stop transmitting (Moram prekiniti) ... Prekinitev prenosa zaradi poslušanja prednostnega sporočila.
 • This is (Tukaj je) ... Uporablja se za identifikacijo postaje ...
 • VHF channel__unable (VHF kanal __ je neuporaben) ... Ne morem preklopiti na kanal__ zaradi...
 • VHF channels available (Uporabni VHF kanali) … Lahko uporabljam sledeče kanale ...
 • Words Twice (Ponovi dvakrat) ... Zahtevaj, da se sporočilo izreče dvakrat, bodisi kot potrdilo za sprejem ali zaradi težav pri komuniciranju.Mednarodni signalni kodeks (ICS)

Namen Mednarodnega signalnega kodeksa (včasih se uporablja tudi kratica INTERCO) je zagotoviti načine in sredstva komuniciranja v primerih, povezanih predvsem z varnostjo plovbe in oseb, še posebej če jezik predstavlja težave. Prvotni sistem je temeljil na signalizaciji z zastavicami, vendar se lahko uporablja tudi z drugimi sredstvi (radiotelefonija, zvok, signalna luč ...). Vsaka SOLAS ladja mora biti opremljena z ICS, za druga plovila pa je zelo priporočljivo, da je ICS del ladijske knjižnice.

Za primere glej priloge.


Q Koda


Q koda je niz treh znakov, ki se začnejo s Q. Prvotno je bila koda razvita za komercialna sporočila med radiotelegrafisti, toda kasneje so ugotovili, da je zelo uporabna za radijsko komuniciranje med ljudmi, ki so govorili različne jezike. Tako je bila uporaba Q kode zelo priljubljena med pomorskimi telegrafisti. Zaradi velikega števila znakov si je skoraj nemogoče zapomniti vse, kar zmanjša učinkovitost tega sistema komunikacije. V pomorstvu tako ta koda izginja, medtem ko je še vedno zelo priljubljena pri radioamaterjih.

Seznam Q kod, ki se uporabljajo za pomorske komunikacije, je mogoče najti v številnih priročnikih, kot je ITU Priročnik za uporabo v pomorski mobilni in pomorski satelitski komunikaciji. Znaki Q kode, ki se uporabljajo v pomorski komunikaciji, se začnejo z QOA (kar pomeni "lahko komunicirate z radiotelegrafijo na 500 kHz?") pa do QUZ ("lahko nadaljujem z omejenim delovanjem?").

Če je sporočilo oddano kot vprašanje, mora kodi slediti RQ (v radijski telefoniji izgovorjeno kot „Romeo Quebec“). Če je odgovor pozitiven, ponovimo kodo, ki ji sledi C (v radijski telefoniji izgovorjeno kot „Charlie“), negativen pa je odgovor NO (ne November Oscar!)

Primer:

Postaja vpraša drugo postajo, ali lahko komunicira prek VHF radio-telefonske postaje na kanalu 16, nakar ji ta odgovori pozitivno.

Vprašanje: QOC RC (OUEBEC OSKAR ROMEO, kratek presledek, ROMEO CHARLIE)

Odgovor: QOC C (OUEBEC OSKAR ROMEO, kratek presledek, CHARLIE)


Včasih temu dodamo še dodaten znak.

Postaja vpraša drugo postajo, ali lahko komunicirata v francoskem jeziku, nakar ji ta odgovori, da ne, ampak v angleškem jeziku.

Vprašanje: QOD2 (QUEBEC OSKAR DELTA TWO kratek presledek, ROMEO CHARLIE)

Odgovor: QOD2 (OUEBEC OSKAR DELTA TWO, kratek presledek, NO), QOD1 (OUEBEC OSKAR DELTA ONE)

Seznam Q-kod je v prilogah.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM