Fonetično abecedo uporabljamo pri glasovni komunikaciji za črkovanje delov govornih sporočil, ki so zelo pomembna oziroma težko razumljiva.
Fonetična abeceda določa vsaki črki angleške abecede besedo, ki nadomešča črko in je lahko izgovorljiva za vse uporabnike ne glede na njihov materni jezik. Fonetična abeceda je del mednarodnega kodeksa INTERCO (International Code of Signals) in standardnih pomorskih komunikacijskih fraz SMCP (Standard Marine Comunication Phrases).


FONETIČNA ABECEDA

Črka


Izgovorjava

A

Alfa

AL FAH

B

Bravo

BRAH VOH

C

Charlie

CHAR LEE or SHAR LEE

D

Delta

DELL TAH

E

Echo

ECK OH

F

Foxtrot

FOKS TROT

G

Golf

GOLF

H

Hotel

HOH TELL

I

India

IN DEE AH

J

Juliet

JEW LEE ETT

K

Kilo

KEE LOH

L

Lima

LEE MAH

M

Mike

MIKE

N

November

NO VEM BER

O

Oscar

OSS KAR

P

Papa

PAH PAH

Q

Quebec

KEH BEK

R

Romeo

ROW MEE OH

S

Sierra

SEE AIR AH

T

Tango

TANG GO

U

Uniform

YOO NEE FORM or OO NEE FORM

V

Victor

VIK TAH

W

Whisky

WISS KEE

X

X-Ray

ECKS RAY

Y

Yankee

YANG KEE

Z

Zulu

ZOO LOO


ŠTEVILKE


Uradno mora biti število črkovano v skladu s pravili iz ICS in ITU Priročnika za uporabo v pomorskih mobilnih in pomorskih mobilnih satelitskih storitvah (glej tabelo spodaj). Ker je izgovorjava precej nepraktična, je od leta 2002 dalje dovoljeno tudi, da se števila črkuje v skladu s priporočili SMCP (Standard Marine Comunication Phrases).


Število

Izgovorjava

(SMCP)

Število

Izgovorjava

(ICS)

0

ZEERO

nadazero

NAH DAH ZAY ROH

1

WUN

unaone

OO NAH WUN

2

TOO

bissotwo

BEES SOH TOO

3

TREE

terrathree

TAY RAY TREE

4

FOWER

kartefour

KAR TAY FOWER

5

FIFE

pantafive

PAN TAH FIVE

6

SIX

soxisix

SOK SEE SIX

7

SEVEN

setteseven

SAY TAY SEVEN

8

AIT

oktoeight

OK TOH AIT

9

NINER

novenine

NOH VAY NINER

Decimalna vejica

DAY SEE MAL


Pika

STOP
Za poslušanje izgovorjave fonetične abecede pritisni na gumb pred posamezno črko ali številko.
Zamenjaj besedo Spinaker z drugim besedilom, pritisni na gumb in poslušaj črkovanje besedila s pomočjo fonetične abecede.


Pred črkovanjem dela sporočila ali pozivnega znaka se velikokrat uporablja izraz "I SPELL" (slovensko "ČRKUJEM"). Npr. sporočilo "THIS IS S5L12" (slovensko "TUKAJ JE S5L12") lahko oddamo tako: "THIS IS S5L12, I SPELL Sierra Pantafive Lima Unaone Bissotwo" (slovensko "TUKAJ JE S5L12, ČRKUJEM Sierra Pantafive Lima Unaone Bissotwo").

Nekatere dele sporočil skoraj vedno črkujemo:
  • pozicijo (zemljepisno širino in dolžino), na primer "pozicija 450 36' severno 0130 32' vzhodno" sporočimo tako: "pozicija Kartefour Pantafive stopinj Terrathree Soxisix minut severno, Nadazero Unaone Terrathree stopinj Terrathree Bissotwo minut vzhodno",
  • azimut in oddaljenost do določene točke, na primer "mesto Koper v smeri 600 od vas na oddaljenosti 2 navtičnih milj" sporočimo tako: "mesto Koper v smeri Bissotwo Kartefour Nadazero stopinj od vas na oddaljenosti Bissotwo milj",
  • kurz, na primer "moj kurz je 0950" sporočimo tako: "moj kurz je Nadazero Novenine Pantafive stopinj",
  • hitrost, na primer "moja hitrost je 14 vozlov" sporočimo tako: "moja hitrost je Unaone Kartefour vozlov",
  • čas, na primer "ob 0810 LT" (lokalni čas ob 8:10 dopoldan) sporočimo tako: "ob Nadazero Oktoeight Unaone Nadazero po lokalnem času".

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM