Obalne postaje (CRS - Coast Radio Station) so pomorske radijske postaje na kopnem. Nadzorujejo radijske frekvence, namenjene klicem v stiski, koordinirajo radijski promet in posredujejo pri komunikaciji med plovili ali pri komunikaciji s kopnim. Večina obalnih postaj ima tudi daljinsko vodene oddajnike/sprejemnike, s katerimi lahko povečajo območje dometa VHF DSC signala in s tem GMDSS področje plovbe A1 kakor tudi pokritost MF DSC signala (GMDSS področje plovbe A2) in pokritost HF DSC signala (GMDSS področje plovbe A3 in A4).

Nekatere obalne postaje imajo opremo, s pomočjo katere lahko locirajo plovilo le na osnovi radijskega signala.

Nekatere obalne postaje imajo dodeljeno vlogo MRCC (Maritime Rescue and Coordination Centres - koordinacijski center za reševanje na morju) in MRSC (Maritime Rescue Sub Centres - podrejen center za reševanje na morju) in zato organizirajo SAR (Search and Rescue - iskanje in reševanje) aktivnosti.

Nekatere obalne postaje imajo status NAVTEX obalne postaje, ker oddajajo MSI obvestila (MSI - Maritime Safety Information - pomorska varnostna obvestila) preko NAVTEX informacijskega sistema. To so navigacijska opozorila, meteorološka opozorila in napovedi ter nujna obvestila.

Spodnji zemljevid ima vrisane obalne postaje na Britanskem otočju in v severno-zahodni Evropi. Vsaka obalna postaja je označena s črno piko in ima pripisano svojo MMSI številko. Črne črte predstavljajo povezavo z daljinsko vodenimi oddajniki/sprejemniki. Z rdečo barvo je označeno območje dometa VHF DSC signala, ki predstavlja GMDSS področje plovbe A1, medtem ko je območje pokritosti MF DSC signala označeno z zeleno barvo (GMDSS področje plovbe A2). Območje pokritosti s HF DSC signalom predstavlja področje plovbe A3 (modra barva).


1
Vsi zemljevidi z vrisanimi obalnimi postajami so na voljo v prilogah.

Podrobnejše informacije o vseh obalnih postajah lahko najdete v ALRS 5. knjiga.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM