Identifikacijska številka plovila (Maritime Mobile Service Identity - MMSI) je devetmestna številka in deluje na podoben način kot telefonska številka. MMSI omogoča radijskemu operaterju klicanje druge postaje prek VHF DSC-ja kot tudi preko MF/HF DSC-ja. Obenem pa je naša MMSI številka tudi samodejno posredovana prek DSC-ja.

MMSI številko dodelijo pristojni organi v državi registracije plovila. Iz poznanega MMSI-ja se lahko preko ustreznih baz podatkov dobi podatke o plovilu, lastniku itd. MMSI imajo tudi obalne postaje (CRS - Coast Radio Stations), ki so opremljene z DSC postajo, in jih tako lahko kontaktira katerokoli plovilo.

MMSI je programirana v DSC postajo, kamor jo vprogramira dobavitelj DSC radio postaje.

Pred začetkom uporabe nove VHF DSC in/ali MF/HF DSC radio postaje na plovilu moramo izvesti spodaj opisani postopek:

  • Če plovilo že ima svojo MMSI številko, to MMSI številko pooblaščeni dobavitelj DSC radio postaje sprogramira.
  • Če plovilo nima lastne MMSI številke, mora lastnik plovila zaprositi ustrezni pristojni organ za dodelitev MMSI številke. Ko je ta dodeljena, jo lahko pooblaščeni dobavitelj DSC radio postaje sprogramira.


Številka ladijskih postaj je sestavljena iz devetih znakov. Prve tri številke so znane kot MID (pomorski identifikacijski znak), ki pokaže zastavo plovila. Vsaka država ima en ali več MID. MID za Slovenijo je 278, medtem ko so MID-i Združenega kraljestva 232, 233, 234 in 235. Zadnjih šest številk identificira posamezno plovilo.

MID xxxxxx

Primer: ladja podjetja Cunard Lines „Queen Mary 2“ ima MMSI številko 235762000.

Da se številke obalnih postaj (CRS) že na prvi pogled ločijo od številk plovil, sta prvi dve mesti številke MMSI vedno 00, ki ji sledijo 3 številke MID, nakar sledijo posamične številke postaje.

00 MID xxxx

Primer: Palermo v Italiji ima MMSI številko 00 247 0002.


Za skupino postaj je prva številka v MMSI vedno 0, sledijo ji tri številke MID, nato pa pet številk skupine postaj. MMSI-ji skupine postaj ponavadi pridobijo podjetja za svojo floto (npr. jadrnice istega lastnika), po kategorijah operacije (npr. vse reševalne ladje na nekem področju) ali po narodnosti. Skupinski MMSI je dodaten MMSI za plovila in ga uporabljamo za klic vseh plovil z enim klicem.

0 MID xxxxx


Primer: UK Royal National Lifeboat Group (RNLI) ima MMSI številko 0 232 00002.


Preverite, katera plovila dosežete tako, da pokličete MMSI 278111222, in tako, da pokličete skupino MMSI 02781110.

Popoln MID seznam je na voljo v prilogah.

Vse ladijske identifikacije so na voljo na spletni strani ITU (www.itu.int/ITU-R/go/Mars/en) v zbirki, imenovani MARS (XXXXX). Podrobnosti za vsako ladjo z registrirano radijsko postajo so na voljo tukaj. Baza podatkov vsebuje podatke o ladijskih pozivnih znakih, MMSI, Inmarsat številkah in še veliko več.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM