Valovna dolžina v frekvenčnem pasu VHF je približno 2 m. Praktična posledica tega dejstva je, da so (dipolne) VHF antene za VHF radio dolge približno polovico te dolžine, torej približno 1 m. Zato so VHF radijske komunikacije primerne za vsa plovila, od velike potniške ladje do najmanjšega ribiškega čolna ali jahte.
Elektromagnetni valovi s tako relativno majhno valovno dolžino se običajno širijo v ravni črti med Tx in Rx in se ne razširjajo za vidno obzorje (vidno polje). Omenjeni valovi ne gredo skozi predmete, kot so hribi ali velike zgradbe, saj se od teh objektov odbijejo. Zaradi teh razlogov je najbolje postaviti VHF anteno na najvišji točki plovila, da dosežemo največji domet radijske zveze (v Tx in Rx).
Postavite miško na določeno plovilo ali CRS Tx/Rx stolpu na kopnem. Ugotovili boste, da je jadrnica rdeče barve izven dosega zveze CRS Tx/Rx stolpa. Vsa druga plovila lahko komunicirajo po radiu s CRS Tx/Rx stolpom; bodisi zato, ker so fizično bližje CRS stolpu ali pa so njihove antene dovolj visoke, da izpostavijo dober komunikacijski vizualni stik s stolpom. Če je rdeče obarvani čoln izven dosega VHF radijske zveze vseh drugih plovil, je vse klice v stiski, nujne klice, varnostne klice in navadne klice s tega plovila nemogoče slišati.

Domet VHF radio komunikacij (razdalja od antene do vidnega obzorja) se izračuna po naslednji formuli (simbol √ pomeni kvadratni koren):

Domet [NM] = 2,25 x √višine antene [m]

Pri izračunu dosega med dvema antenama moramo upoštevati višini obeh anten. Formula je:

Domet med dvema antenama [NM] = 2,25 x (√višine antene I [m] + √višine antene II [m])

Primer: domet med anteno plovila (30 m nadmorske višine) in CRS anteno (62 m nadmorske višine) je 2,25 x (√30 + √62) = 30,04 NM

VHF transmission range


Domet VHF radijskih komunikacij na morju je lahko zelo različen zaradi različnih vrst plovil, CRS in objektov med njimi. Osnovni vzroki so različne višine uporabljenih anten (h), velikosti plovil in lokacije CRS. V normalnih pogojih brez vmesnih objektov lahko pričakujemo domet VHF radijske zveze v območju od 20 do 30 NM.
Frekvenčni pas za VHF komunikacijo na morju, ki sega med 156 MHz in 174 MHz, vsebuje 57 posameznih VHF CH (kanalov), zaporedno oštevilčenih od VHF CH 1 do VHF CH 28 in od VHF CH 60 na VHF CH 88.