V radijskih govornih zvezah, znanih tudi kot RT (Radio Telefonija), uporabljamo Tx (radijski oddajnik), s katerim pošljemo radijski signal na določeni frekvenci, in Rx (radijski sprejemnik), s katerim sprejmemo radijske valove na oddajnikovi frekvenci. Radijski valovi so vrsta elektro-magnetnega valovanja v določenem pasu frekvenčnega spektra. Frekvenco vala določa število period nosilnega signala v eni sekundi. Na primer, pomorski VHF RT deluje v delu VHF morskega radiofrekvenčnega spektra, ki se razteza med 156 MHz in 174 MHz.

Valovna dolžina ja v naslednjem razmerju s pripadajočo frekvenco:
Valovna dolžina [m] = hitrost elektromagnetnega valovanja v vakuumu (300 x 106 m / s) / frekvenca [Hz = 1 / s]


Primer: Za frekvenco vala 160 MHz znaša valovna dolžina (300 x 106) / (160 x 106) = 1,875 m

GMDSS zveze prek postaj na zemlji vzpostavljamo na naslednjih valovnih področjih: VHF (zelo visoke frekvence - 30 MHz do 300 MHz), HF (visoke frekvence/kratki val - 3 MHz do 30 MHz) in MF (srednje frekvence/srednji val - 300 kHz do 3 MHz).spectrum

Shema celotnega spektra radijskih frekvenc, vključno z VHF, HF in MF.


Izraz "razširjanje radijskih valov" se uporablja v zvezi z gibanjem signala v obliki elektromagnetnega vala od oddajnika do sprejemnika.

V pomorskih komunikacijah se uporablja troje vrst širjenja valov:


• direktni val,
• površinski val in
• prostorski val.


propagation


V območju od 50 MHz navzgor (VHF) se uporaba direktni val (neposredni signal). Ta je prikladen za delovanje, ko ni ovir med oddajnikom (Tx) in sprejemnikom (Rx) - anteni se "vidita".

Površinski val se uporablja na daljših razdaljah, na katerih ukrivljenost in oblika zemlje nista najbolj kritična dejavnika - za srednjevalovne (MF) in kratkovalovne (HF) radijske zveze. Domet razširjanja je odvisen od vmesnih ovir (hribi, itd) in zelo od absorpcije terena (morje slabo "vpija", zato so izgube majhne).

Prostorski val se razširja z odbijanjem od ionosfere. Domet zveze je odvisen od raznih dejavnikov, kot so: valovna dolžina, čas dneva (noč/dan), letni čas, število sončnih peg in drugih dejavnikov, ki vplivajo na položaj ionosfere. Prostorski val je značilen za kratkovalovno (HF) komunikacijo.

propagation

Vrste širjenja valov v radijskem spektru

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM