Priporočljivo je (za SOLAS plovila so priročniki obvezni), da ima vsako plovilo, ki je opremljeno z radijsko postajo, na voljo naslednje priročnike:

  • Radio regulations (international and national)
  • Manual For Use By The Maritime Mobile And Maritime Mobile-Satellite Services or the GMDSS Handbook
  • List Of Call Signs And Numerical Identities
  • List Of Ship Stations
  • List Of Coastal Stations
  • List Of Radio Determination and Special Service Stations
  • International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual
  • International Code of Signals


Opomba: Priročniki niso na voljo v slovenskem jeziku.

Te publikacije se lahko nadomestijo z drugimi viri z enako vsebino, kot so publikacije Admiralty List of Radio Signals (ALRS 1-6 series), ali s spletnimi viri, kot je ITU podatkovna baza z imenom MARS (www.itu.int/ITU-R /go/Mars/).

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM