Radijski operaterji na plovilih za razvedrilo ali trgovskih plovilih, ki ne spadajo pod SOLAS konvencijo in so opremljeni z MF/HF radijsko ali satelitsko opremo, morajo biti usposobljeni po vsaj minimalnih standardih. Te zajema GMDSS LRC (Long Range Certificate).

Naslednja poglavja vključujejo teoretično in praktično znanje o opremi:

LRC potrdila izdajajo državni organi. Zahtevana znanja se lahko razlikujejo od države do države. Evropske države na splošno sledijo CEPT/ERC/PRIPOROČILA 31-05 E ("Harmonised examination procedures for maritime radio operator Certificates appropriate to vessels which use the frequencies and techniques of the global maritime distress and safety system on a non-compulsory basis").
     
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM